ผีน้อยพุ่งเกือบ 20% ของต่างชาติทั่วเกาหลี

 

อัตราผู้พำนักอยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฏหมาย (ผีน้อย) พุ่งสูงสุดในประวัติการณ์เกือบ 20% ของต่างชาติในเกาหลี

ตามที่มีการรายงานจากสนง.ตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี เผยเมื่อวันที่ 17 ก.พ. มีการรายงานผลการสำรวจสถานะชาวต่างชาติในเกาหลีใต้เทียบกับปี 2019 พบว่ามีผู้อาศัยในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย 15.5% ของต่างชาติทั้งหมดในประเทศ และปี 2020 ยอดพุ่งขึ้นมาที่ 19.3% ซึ่งเพิ่มมา 3.8% ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ผีน้อย

2016 มีต่างชาติพำนักอย่างผิดกฎหมาย 10.2% ของต่างชาติทั้งหมดในเกาหลี และยอดก็เพิ่มขึ้นทุกฟปี ในปี 2017 เพิ่มเป็น 11.5% , ปี 2018 เพิ่มเป็น 15% ซึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยมาตามลำดับ

เมื่อปี 2020 มีแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายทั้งสิ้น 392,196 คน เทียบกับปี 2019 ที่มีผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายอยู่ที่ 390,281 คน เมื่อปี 2016 เคยมีผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเพียงแค่ 208,000 คน แต่เพียงไม่กี่ปีผ่านไปยอดก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

71.8% ของผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายเป็นผู้ที่มีมาท่องเที่ยวแบบฟรีวีซ่า ซึ่งปัจจุบันยอดลดลง 3.9%

ผีน้อย

แต่ตอนนี้กลับมีปัญหาของผู้มีวีซ่าผันตัวเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายเพิ่มขึ้น 13.4% และยอดผู้มีวีซ่าแล้วโดดวีซ่านั้นมีจำนวน 100,000 กว่าคนซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ส่วนมากแล้วแรงงาน E9 ผันตัวเป็นผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายจำนวน 7,875 คน เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนถึง 7 เท่า

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองกล่าว
“ผู้พำนักเกินระยะเวลากำหนดเพิ่มขึ้นเพราะแรงงานหมดสัญญาว่าจ้างไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะสถานการณ์โควิด ทางการควรจะมีการเพิ่มระยะเวลาวีซ่าให้กับผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมายในเกาหลี”

ผีน้อย

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว