เล็งให้วีซ่าถาวรต่อแรงงานในชนบท ขยายโอกาสต่างชาติปักหลักในเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีได้ประกาศเตรียมเปลี่ยนระบบการให้วีซ่าแรงงานต่างชาติตามฤดูกาล เล็งแรงงานต่างชาติที่อยู่ภายในประเทศเกาหลีใต้เป็นกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากขาดแคลนแรงงานในประเทศ

วีซ่าถาวร

วันนี้ทางด้านกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการเกษตร อาหารและกิจการชนบท ได้มีการปรึกษาหารือกันถึงระบบแรงงานต่างชาติฤดูกาลก่อนมีประกาศถึงการเตรียมแผนการเปลี่ยนระบบการให้วีซ่าแรงงานตามฤดูกาลใหม่ โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม อาทิ กลุ่มนักเรียนต่างชาติ (รวมทั้งนักเรียนที่มาเรียนภาษา), กลุ่มผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถานที่ได้รับวีซ่าพิเศษในช่วงสถานการณ์ความไม่มั่นคงในประเทศ, กลุ่มผู้ถือวีซ่า H-2, กลุ่มผู้ถือวีซ่า D-1, D-10 เป็นต้น โดยจะมีการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีหน้าเป็นต้นไป

วีซ่าถาวรรัฐบาลได้เพิ่มผลประโยชน์ให้กับผู้ที่สมัครวีซ่าแรงงานตามฤดูกาล หากทำงานดีและเป็นที่ต้องการของผู้จัดจ้าง ผู้นั้นจะสามารถได้รับสิทธิ์กลับเข้ามาใหม่ได้ผ่านระบบ Re-entry นอกจากนั้นมีการกล่าวถึงผู้ถือวีซ่า E-8 ที่เข้าประเทศเกาหลีใต้และมีประวัติเข้า-ออก เพื่อทำงานในเกาหลีติดต่อกัน 5 ปีก็ถือว่ามีสิทธิ์ได้รับวีซ่าชำนาญการด้านการเกษตรและการประมงประเภทวีซ่า E-7-5 ด้วย นอกจากนั้นหากมีคุณสมบัติเพียงพอและรายได้ถึงเกณฑ์ก็มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าอาศัยถาวรในเกาหลีใต้ในพื้นที่ชนบทได้

เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานในชนบทที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางรัฐบาลจึงได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เกษตรกรทำชนบทและหมู่บ้านการประมงให้สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้สูงถึง 9-12 คน โดยมีการปรับเปลี่ยนกฎเรื่องประเภทงานเกษตรที่เดิมทีบางงานเกษตรไม่สามารถจ้างงานแรงงานต่างชาติได้ แต่จากนี้ไปจะไม่มีข้อจำกัดใดๆ ในด้านประเภทงานเกษตรอีก งานเกษตรทุกประเภทจะสามารถจัดจ้างแรงงานต่างชาติได้อย่างถูกกฎหมาย

วีซ่าถาวร

อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามที่จะลดปัญหาการโดดวีซ่าหลังจากเดินทางเข้าประเทศ ทางรัฐบาลจะมีการตั้งระบบคืนเงินมัดจำค่าแนะนำงาน จะเป็นการทำสัญญา MOU ร่วมกันกับรัฐบาลท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดส่งแรงงานเข้ามายังเกาหลีใต้ และหากพบว่าหลังแรงงานต่างชาติเข้ามาในเกาหลีแล้วแอบหนีวีซ่าเงินมัดจำค่าแนะนำงานที่ทำไว้จะถือว่าศูนย์เปล่า และผู้นั้นจะมีความผิดตามกฎหมายแรงงานทันที อีกทั้งจะมีการลงโทษนายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎหมายการจ้างแรงงานที่ไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว