ผลสำรวจต่างชาติในเกาหลีเพิ่มขึ้น ‘20% รับเงินเดือน 3 ล้านวอนขึ้นไป’

เมื่อตลาดงานในเกาหลีฟื้นตัวในปีนี้ จำนวนแรงงานต่างชาติก็เพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี

จำนวนผู้ว่างงานซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในปีที่แล้วก็เริ่มทรงตัวเช่นกัน

ต่างชาติในเกาหลี

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประกาศ “ผลการสำรวจสถานะการพำนักของผู้อพยพและการจ้างงานประจำปี พ.ศ. 2564”

ตามข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2564 มีชาวต่างชาติอายุเกิน 15 ปีจำนวน 1,332,000 คนที่อาศัยอยู่ในเกาหลีซึ่งตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ในหมู่พวกเขา ประชากรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 910,000 คน ลดลง 8,000 (-0.9%) จากปีที่แล้ว และอัตราการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 68.3% (-0.6%)

จำนวนการจ้างงานชาวต่างชาติซึ่งลดลงเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันในปี 2019 (-2.4%) และปี 2020 (-1.8%) ได้ดีดตัวกลับขึ้นมาในปีนี้ จำนวนผู้จ้างงานเพิ่มขึ้น 7,000 (0.9%) เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 855,000 คน ในส่งนอัตราการจ้างงานจึงเพิ่มขึ้นจากเดิม 0.5% กลายเป็นการจ้างานโดยรวมเพิ่มขึ้น 64.2%

ต่างชาติในเกาหลี

โดยเฉพาะจำนวนพนักงานชั่วคราวและรายวันมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 27,000 คน (9.4%) กลายเป็น 316,000 คน ในทางกลับกันจำนวนพนักงานประจำลดลง 19,000 ตำแหน่ง (-3.8%) เหลือผู้ทำงานด้านนี้ 496,000 คน

เพราะการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มีงานทำ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมีความต้องการแรงงานระยะสั้นสูง

ส่งผลให้จำนวนผู้จ้างงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพิ่มขึ้น 17,000 คน (19.4%) กลายเป็น 102,000 คน นอกจากนี้จำนวนผู้ทำงานในภาคการเกษตร ป่าไม้ และประมงก็เพิ่มขึ้น 4,000 คน (7.2%) กลายเป็นมีงานทำในด้านนี้ 61,000 คน และจำนวนผู้ทำงานด้านไฟฟ้า ขนส่ง โทรคมนาคม และการเงิน เพิ่มขึ้น 1,500 คน (7.8%) กลายเป็น 210,000 คน

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการผลิตซึ่งมีสัดส่วนผู้จ้างงานมากที่สุดลดลง 9,000 (2.4%) เหลือผู้ทไงานสายงานนี้ 370,000 คน

ตามค่าจ้างรายเดือนเฉลี่ยของแรงงานต่างชาติ 52.2% อยู่ระหว่าง 2 ล้านวอนถึง 3 ล้านวอน รองลงมาคือ 21.9% ได้รับค่าจ้างมากกว่า 3 ล้านวอน, 21.5% ได้รับค่าจ้างระหว่าง 1 ล้านวอนถึง 2 ล้านวอน และ 4.4% ได้รับค่าจ้างต่ำกว่า 1 ล้านวอน

ต่างชาติในเกาหลี

นอกจากนี้จากสำรวจยังพบว่าชาวต่างชาติมักพอใจกับงานที่ทำ

เมื่อถามถึงความพอใจในการทำงาน พบว่า 21.2% พอใจมาก, 38.9% พอใจ, 35.6% ปกติ, 3.9% ไม่พอใจเล็กน้อย และ 0.4% ไม่พอใจอย่างยิ่ง

เมื่อถามถึงความแตกต่างของเงินเดือนก่อนและหลังเข้าเกาหลีใต้ 73.9% ตอบว่าเงินเดือนสูงขึ้นหลังจากเข้าเกาหลี, 18.4% บอกว่าใกล้เคียงกัน, และ 7.8% บอกว่าได้รับเงินเดือนสูงกว่านี้ก่อนเข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้

นอกจากนี้ ที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติยังเป็นที่อยู่อาศัยทั่วไป (58.8%), อพาร์ตเมนต์ (19.6%), และหอพัก (12.9%) ในจำนวนนี้ 60.2% เป็นสัญญาเช่าหรือจ่ายค่าเช่ารายเดือน และมีเพียง 16% เท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเอง

ท้ายที่สุดผลสำรวจพบว่าชาวต่างชาติ 13.8% ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมา

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว