ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 17/11/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 17/11/2018

 

ตรวจหวยเกาหลี 17/11/2018

 

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,356,317,282 วอน (ประมาณ 69,303,449 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 53 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 59,278,423 วอน (ประมาณ 1,743,483 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 1,945 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,615,299 วอน (ประมาณ 47,508 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 103,152 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,715,510 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

 

 

 

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 10/11/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 10/11/2018

 

ตรวยจหวยเกาหลี 10/11/2018

 

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,088,204,584 วอน (ประมาณ 61,417,781 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 60 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 52,205,115 วอน (ประมาณ 1,535,444 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 2,137 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,465,750 วอน (ประมาณ 43,110 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 102,312 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,706,379 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

 

 

 

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

 

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 03/11/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 03/11/2018

 

korea-lotto-03-11-2018

 

 

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 16 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,110,702,258 วอน (ประมาณ 32,667,713 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 61 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 48,555,290 วอน (ประมาณ 1,428,096 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 2,660 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,113,486 วอน (ประมาณ 32,749 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 117,332 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,849,959 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

 

 

 

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

 
 

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 28/10/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 28/10/2018

 

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 28/10/2018

 

 

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 9 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,060,528,750 วอน (ประมาณ 60,603,786 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 80 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 38,634,915 วอน (ประมาณ 1,136,321 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 2,142 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,442,948 วอน (ประมาณ 42,439 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 106,206 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,764,071 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

 

 

 

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 21/10/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 21/10/2018

 

ตรวจหวยเกาหลี 21/10/2018

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 8 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,444,650,641 วอน (ประมาณ 71,901,489 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 45 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 72,434,094 วอน (ประมาณ 2,130,414 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 1,837 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,774,379 วอน (ประมาณ 52,187 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 94,679 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,637,836 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 13/10/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 13/10/2018

 

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 13 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,455,185,972 วอน (ประมาณ 42,799,587 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 62 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,853,274 วอน (ประมาณ 1,495,684 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 1,968 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,602,085 วอน (ประมาณ 47,120 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 100,644 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,704,198 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

Cr: http://www.nlotto.co.kr/gameResult.do?method=byWin

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 6/10/2018

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 6/10/2018

ตรวจหวยเกาหลี

 

ตรวจหวยเกาหลี ประจำวันที่ 6/10/2018

ลอตเตอรี่เกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 15 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,206,500,375 วอน (ประมาณ 35,485,305 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 46 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 65,570,673 วอน (ประมาณ 1,928,549 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 2,113 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,427,474 วอน (ประมาณ 41,984 บาท)

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 106,164 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,761,371 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

ตรวจ หวยเกาหลี ประจำวันที่ 29/09/2018

ตรวจหวยเกาหลีประจำวันที่ 29/09/2018

ตรวจ หวยเกาหลี 29/09/2018

 

หวยเกาหลีประกาศผลรางวัลทุกวันเสาร์ ตรวจเช็คยอดผู้โชคดีและเงินรางวัลประจำสัปดาห์

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 9 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 2,075,192,084 วอน (ประมาณ 61,035,061 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส)

มีทั้งหมด 47 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 66,229,535 วอน (ประมาณ 1,947,927 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 2,232 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,394,619 วอน (ประมาณ 41,018 บาท)

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข)

มีทั้งหมด 108,626 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

 

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข)

จำนวนผู้โชคดี 1,755,153 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

ตรวจหวยเกาหลีประจำวันที่ 22/09/2018

ประกาศรางวัลลอตเตอรี่เกาหลี

ประจำงวดวันที่ 22/09/2018

ตรวจหวยเกาหลี22/9/2018

ประกาศรางวัลลอตเตอรี่เกาหลีประจำงวดวันที่ 22/09/2018 ตรวจหวย มีดังนี้ 8, 15, 21, 31, 33, 38 และเลขโบนัสคือ 42

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 1 (6 หมายเลข) มีทั้งหมด 12 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 1,658,110,000 วอน (ประมาณ 48,785,604 บาท)

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 2 (5 ใน 6 หมายเลข+เลขโบนัส) มีทั้งหมด 53 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 53,259,000 วอน (ประมาณ 1,566,441 บาท)

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 3 (5 ใน 6 หมายเลข) มีทั้งหมด 2,249 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 53,259,000 วอน (ประมาณ 43,529 บาท)
จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 4 (4 ใน 6 หมายเลข) มีทั้งหมด 113,000 ผู้โชคดี ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,470 บาท)

จำนวนผู้ถูกรางวัลที่ 5 (3 ใน 6 หมายเลข) ได้รับเงินรางวัลคนละ 5,000 วอน (ประมาณ 147 บาท)

ตรวจหวยงวด29/09/2018, ตรวจหวยงวด06/10/2018