ว่าด้วยเรื่องเกี่ยกับ ศาสนาในเกาหลี ใต้

ว่าด้วยเรื่อง ศาสนา ในประเทศเกาหลีใต้

เกาหลีเป็นประเทศที่มีแทบจะทุกศาสนาหลักของโลก ศาสนาในเกาหลี ตามสถิติปี 2015 ประชากรชาวเกาหลี 44% มีศาสนาที่ตนเองนับถือ เช่น คริสต์ศาสนา, พุทธศาสนา,ลัทธิขงจื้อ, และศาสนาอิสลาม อยู่ร่วมกันอย่างสันติกับคนทรงเจ้า 

          โดยส่วนมากแล้วชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธและลัทธิขงจื้อมากกว่าศาสนาอื่น ๆ ในชีวิตของคนเกาหลีและมากกว่าครึ่งหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่ระบุไว้ว่ามีความสัมพันธ์กับสองศาสนานี้ พุทธศาสนาเข้ามาถึงเกาหลีเมื่อปี 372 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสร้างวัดนับหมื่นแห่งทั่วประเทศ
          เป็นที่ยอมรับว่าเป็นอุดมการณ์ของรัฐในสมัยราชวงศ์โชซอน (ค.ศ. 1392-1910) ขงจื้อถือเป็นหลักจรรยาบรรณที่เน้นความสำคัญของความภักดีความกตัญญูและการบูชาบรรพบุรุษ ขงจื้อลูกศิษย์ยังเคารพบูชาบรรพบุรุษในความเชื่อที่ว่าวิญญาณของบรรพบุรุษอาจมีผลต่อชีวิตของลูกหลานของพวกเขาและพยายามที่จะหาสถานที่มงคลสำหรับหลุมฝังศพของบรรพบุรุษของพวกเขา อย่างไรก็ตามวันนี้มีผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนจากการปฏิบัติตามประเพณีการฝังศพไปจนเป็นการเผาศพแทน

ศาสนาในเกาหลี

ความหลากหลายในการนับถือศาสนาของชาวเกาหลี ตอนนี้กำลังกลายเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติหลากหลายทางวัฒนธรรมและแน่นอนว่าก็ต้องมีความหลากหลายทางศาสนาในเกาหลีใต้เช่นกัน ดังนั้นประเทศเกาหลีใต้ได้ปกป้องความหลากหลายทางศาสนาโดยใช้กฎหมายเป็นกลาง โดยชาวเกาหลีมีอิสระที่จะนับถือศาสนาใดก็ได้ตามศรัทธาและความเชื่อของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการนับถือศาสนาที่สำคัญอย่างเช่น คริสต์ศาสนา, พุทธศาสนา, ลักธิขงจื้อ, และศาสนาอิสลาม หรือ พวกลักธิศาสนาพื้นเมืองของชาวเกาหลี เช่น Won Buddhism และ Cheondogyo

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาสู่เกาหลีจากประเทศจีนผ่านตัวแทนของสายโชซอน ที่ไปเยือนกรุงปักกิ่งและพวกปุโรหิตชาวตะวันตกที่ติดตามพวกเขา ชาวโรมันคาทอลิกต้นในประเทศเกาหลีถูกประหาร แต่ศาสนายังคงแพร่ระบาดไปในหมู่คนทั่วไปทั่วประเทศ การโดนประหารของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์โดยกษัตริย์โชซอนทำให้เกาหลีเป็นประเทศที่มีนักบุญคริสเตียนจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก

ศาสนาในเกาหลี

โบสถ์แห่งแรกของ Chung Dong  Methodist ในกรุงโซล คริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกของเกาหลีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1897

ศาสนาในเกาหลี

เทศกาลโคมไฟดอกบัว เทศกาลเฉลิมฉลองการประสูติของพระศากยมุนี พระพุทธเจ้า ในวันที่ 8 ของเดือนจันทรคติที่ 4

          โปรเตสแตนต์ถูกนำเข้ามาในเกาหลีในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยนักเผยแผ่ศาสนาในอเมริกาเหนือและได้รับรางวัลอย่างรวดเร็วผ่านการศึกษาในโรงเรียนและการบริการทางการแพทย์ จนกระทั่งในปัจจุบันโปรเตสแตนต์ในเกาหลีมีสถาบันการศึกษาระดับกลางและระดับสูงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและศูนย์การแพทย์

          ในเกาหลีมีกลุ่มของศาสนาพื้นเมืองเช่นกัน เช่น ศาสนาชอนโดเกียว, Won Buddhism และ แดจองเกียว ซึ่งแม้ว่าจะประสบกับความผันผวนในประวัติศาสตร์เกาหลีสมัยใหม่ แต่ก็ยังคงมีบทบาทในการเพิ่มจำนวนผู้ที่มีศรัทธาอยู่ ศาสนาชอนโดเกียวซึ่งก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของการเรียนรู้ตะวันออก (ดงฮัก) ในศตวรรษที่ 19 โดยถือหลักคำสอนที่ว่า “มนุษย์คือสวรรค์” ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการสร้างความทันสมัยในเกาหลี

 

ศาสนาในเกาหลี

การตกแต่งภายในวิหารเมียงดง ในกรุงโซล

ศาสนาในเกาหลี

มัสยิดกลางกรุงโซลในอิแทวอนกรุงโซล

          ศาสนาแดจองเกียว ก่อตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 เพื่อบูชา “ทันกุน” ผู้ก่อตั้งรัฐเกาหลีคนแรกยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเกาหลี และปลุกเร้าความรักในชาติเกาหลี ในปีค.ศ. 1955 ปรากฏว่ามีสมาคมอิสลามแห่งเกาหลีและอิหม่ามเกาหลีคนแรก (ผู้นำศาสนาอิสลาม) ตามด้วยมูลนิธิมุสลิมเกาหลีในปี 1967

          นอกเหนือจากศาสนาหลักแล้วชาแมน (คนทรงเจ้า) ยังมีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลี ซึ่งถือเป็นลักธิที่พยายามที่จะช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับโลกฝ่ายวิญญาณและการคาดการณ์เกี่ยวกับอนาคตของผู้คน

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ใส่ความเห็น