แชร์ทำยังไงหากโดน นายจ้างโกงค่าจ้าง ?

แชร์ทำยังไงหากโดน นายจ้างโกงค่าจ้าง ?

นายจ้างโกงค่าจ้าง

 

พวกเราอาจรู้สึกละอายที่ต้องขอรับเงินค่าจ้างหรือเงินชดเชยกับนายจ้าง

แม้จะบอกนายจ้างไปแล้วก็ได้รับแต่คำตอบเดิมๆ คือ “ให้รอ….”

 

 

แต่เราต้องการเดินทางออกจากเกาหลีในเร็ววันนี้ มีหนทางไหนมั๊ยนะที่จะทวงได้

ลองอ่านแนวทางที่เรานำมาเสนอกัน

 

นายจ้างโกงค่าจ้าง

 

1. กฎหมายเบื้องต้น

 

(1) 근로기준법 제36조(금품청산)에 사용자는 근로자는 사망 또는 퇴직한 경우에는 그 지급사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 임금,보상금, 그 밖에 일체의 금품(보상금,퇴직금,저축금)을 지급하여야한다고 규정하고 있습니다.

 

 

– ตามกฎหมายแล้ว ค่าจ้างงานและเงินชดเชยการจ้างงานจำต้องออกให้หลังมีการตกลงภายใน 2 อาทิตย์

หากคุณไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินชดเชยภายใน 14 วันหลังคุณออกจากงาน นายจ้างจะเป็นบุคคลที่ทำผิดกฎหมายทันที

 

(2) 퇴직급여보장법 제8조 제1항(퇴직금제도의 설정 등)에 사용자는 계속 근로연수 1년에 대하여 30일분이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직하는 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정해야한다.

 

 

– ลูกจ้างที่ทำงานเกิน 1 ปีต้องได้รับเงินชดเชยการจ้างงาน
ยกตัวอย่างเช่น
– เงินชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานให้เป็นเวลา1 ปี ต้องได้รับเงินชดเชยการจ้างงาน จำนวนเท่าเงินเดือน 1 เดือน (คิดตามเงินเดือน 3 เดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน)
– เงินชดเชยของลูกจ้างที่ทำงานให้เป็นเวลา 2 ปี ต้องได้รับเงินชดเชยการจ้างงานจำนวนเท่าเงินเดือน 2 เดือน (คิดตามเงินเดือน 3 เดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน)
– เงินชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานให้เป็นเวลา 2 ปีกับอีก 6 เดือน จะต้องได้รับเงินชดเชยจำนวนเท่าเงินเดือน ใน 2 เดือนกับอีกครึ่งเดือน (คิดตามเงินเดือน 3 เดือนสุดท้ายก่อนออกจากงาน)

 

นายจ้างโกงค่าจ้าง

 

(3)퇴직금여보장법 제3조(적용범위)에 이법은 근로자를 사용하는 모든 사업 또는 사업장(이하 “사업”이라한다)에 적용한다고 규정하고 있습니다. 다만, 동거하는 친족만을 사용하는 사업 및 가구 내 고용활동에는 적용하지 아니합니다. 2010년 12월 1일부터 4인이하 모든 사업장에 퇴직금 지급이 의무화 되었습니다.

 

 

– ค่าชดเชยต้องจ่ายแก่ลูกจ้างโดยไม่คำนึงถึงขนาดของธุรกิจ

การคำนวณเช่นนี้ใช้กับทั้งแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและแรงงานที่ผิดกฎหมาย

นายจ้างที่มักจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมายมักไม่จ่ายค่าชดเชยและตามมาด้วยคำขู่ต่างๆ นานา

สันนิษฐานอาจด้วยการคำนวณการจ่ายเงินชดเชยมีความซับซ้อนต่อนายจ้างบางคน จึงนำมาซึ่งความมักง่ายด้วยการละเลยการจ่ายเงินชดเชย

อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างที่ไม่จ่ายเงินชดเชยลูกจ้าง แล้วถ้าหากลูกแจ้งไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนที่ค้างชำระให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างอาจโดนเสียค่าปรับเพิ่มเติมอีกด้วย

 

นายจ้างโกงค่าจ้าง

 

2. การแก้ปัญหาค้างค่าจ้างและค่าชดเชยการจ้างงานที่ค้างชำระมีหลายวิธี ลองเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 

(1) ส่งคำขอต่อกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน

– ยื่นคำร้องต่อสำนักงานแรงงานในท้องถิ่น (ผู้ตรวจแรงงาน) ทางเว็บไซต์

 

วิธีการดาวน์โหลดตามขั้นตอนนี้

고용노동부홈페이지 – 민원정보 – 분야별민원 – 근로기준 – [임금체불진정서]

http://minwon.moel.go.kr/minwon2008/lc_minwon/lc_form_apply.do

 

– คุณสามารถสมัครใช้งานผ่านหน้าแรกของกระทรวงแรงงานและการจ้างงาน
แต่ต้องมีใบรับรองดิจิตอลของธนาคารต่างๆ

แล้วปัญหาจะได้รับการแก้ไขในขั้นตอนนี้

 

 

(2) ศาลอาญา: นี่เป็นการส่งคำร้องขอให้ลงโทษผู้ใช้แรงงานที่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานแรงงาน

– คุณสามารถแจ้งโดยตรงได้ด้วยตัวคุณเองหรือผ่านทางทนายความ แต่กระบวนการนี้ทำได้ยากและเสียค่าใช้จ่าย

 

นายจ้างโกงค่าจ้าง

 

(3) คดีแพ่ง (소액사건심판제도)

– คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศาลในท้องถิ่นหรือเขตอำนาจศาลในพื้นที่ที่สถานที่ทำงานตั้งอยู่ โดยการขอเอกสาร [체불금품확인원] จากสำนักงานแรงงานในท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ

– และใช้การสนับสนุนทางกฎหมายฟรีจาก Korea Legal Aid Corporation (https://www.klac.or.kr/main.jsp)

 

 

3. กรณีเป็นแรงงานผีน้อย

 

คนต่างชาติที่ผิดกฎหมายหลีกเลี่ยงที่จะไปที่กระทรวงแรงงานหรือศาล หลายคนกังวลว่าพนักงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะจับพวกเขา
อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะได้รับค่าจ้างที่ค้างชำระหรือเงินค่าชดเชยการจ้างงาน ถ้าหากคุณไปแจ้งกับองค์กรข้างต้น องค์กรจะไม่ส่งข้อมูลไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ใส่ความเห็น