กรกฎาคมนี้เตรียมลด! ‘ชั่วโมงทำงาน 52 ช.ม./สัปดาห์’

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สถานที่ทำงานที่มีแรงงาน 5-49 คนจะเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบการทำงานสัปดาห์ละ 52 ชั่วโมง

โดยใน 1 สัปดาห์ต้องทำงานไม่เกิน 52 ชั่วโมง ในวันธรรมดาอนุญาตให้ทำงาน 40 ชั่วโมงและในวันหยุดสุดสัปดาห์ให้ทำงาน 12 ชั่วโมงในธุรกิจที่มีแรงงานมากกว่า 50 คน

อย่างไรก็ตาม สถานที่ทำงานที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 ถึง 29 คน สามารถทำงานล่วงเวลาได้ถึงเพียง 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากบรรลุข้อตกลงด้านการจัดการแรงงาน (ภายในสิ้นปี 2565)

ชั่วโมงทำงาน

และระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (탄력근로제), ระบบงานคัดเลือก (선택근로제) ก็จะมีการนำมาใช้ได้ด้วย

ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น (탄력근로제) เป็นระบบที่ปรับชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายลดชั่วโมงการทำงานในหนึ่งสัปดาห์ โดยหากทำงานมากชั่วโมงในสัปดาห์แรกสัปดาห์ต่อไปต้องลดเวลาทำงานลงโดยให้เป็นไปตามชั่วโมงงานที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น กฏคือทำงานสัปดาห์ละไม่เกิน 52 ชั่วโมง แต่หากคุณทำงาน 60 ชั่วโมงในสัปดาห์แรก คุณก็จะต้องทำงาน 44 ชั่วโมงในสัปดาห์ที่ 2 ซึ่งชั่วโมงทำงาน (60+44 = 104 ช.ม.) จะตรงกับชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยตามกฎหมาย (52+52=104 ช.ม.)

ชั่วโมงทำงาน

ระบบงานแบบเลือกเวลางานเอง (선택근로제) ระบบนี้จะมีไว้สำหรับแรงงานเพื่อที่พวกเขาจะได้กำหนดชั่วโมงการทำงานในหนึ่งวันเองแต่เวลาการทำงานต้องเป็นไปตามช่วงชั่วโมงทำงานทั้งหมดที่ระบุในกฎหมาย

นอกจากนี้ อาจมี “การขยายเวลางานแบบพิเศษ (특별연장근로)” ในกรณีที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น

เหตุผลในการขยายเวลาทำงานแบบพิเศษ: งานด้านภัยพิบัติ, งานคุ้มครองชีวิต, งานดูแลความปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด, งานที่ต้องเร่งกระทันหัน, การวิจัยและงานด้านการพัฒนา

เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายเวลาทำงาน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รัฐบาลเกาหลียังวางแผนที่จะจัดสรรแรงงานต่างชาติให้กับบริษัทที่จ้างแรงงานใหม่ได้ยากด้วย

ความตั้งใจคือต้องการที่จะช่วยเหลือบริษัทที่มีปัญหาในการจ้างคนงาน

ชั่วโมงทำงาน

นอกจากนี้ รัฐบาลจะจัดหาเงินมากถึง 1.2 ล้านวอนต่อเดือนให้กับบริษัทเป็นเวลาสูงสุดสองปี หากบริษัทที่จ้างคนงานใหม่ยังคงจ้างงานเป็นไปตามกระบวนการลดชั่วโมงการทำงาน

ความตั้งใจจริงๆในการช่วยเหลือคือต้องการช่วยให้บริษัทต่างๆ หลีกเลี่ยงปัญหาทางรายจ่าย แม้ว่าจะจ้างคนงานเพิ่มขึ้น (เพราะลดช.ม. ทำงานลงต้องมีแรงงานเพิ่มขึ้น) ก็ตาม

แรงงานต่างชาติอาจไม่พอใจกับการลดค่าแรงในทันที แต่คาดว่าพวกเขาจะสามารถลดความตึงเครียดจากการทำงานหนักเกินไปและใช้เวลาว่างส่วนตัวหลังเลิกงานได้

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป หากมีการละเลยกฎหมายลดชั่วโมงทำงานลงสัปดาห์ละ 52 ช.ม. นายจ้างจะต้องรับโทษคุกสูงสุด 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการลงโทษทันที แต่จะมีระยะเวลาให้ปรับปรุงแก้ไขสูงสุด 4 เดือนหลังจากได้รับรายงานให้มีการปรับปรุง