บลูลี่ลูกจ้างปรับไม่เกิน 10 ล้าน ‘ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวนายจ้าง’

ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป เตรียมปรับสูงสุด 10 ล้านวอนหากพบว่าคู่สมรสหรือญาติของนายจ้างหรือแม้แต่ลูกพี่ลูกน้องคนได้กระทำการล่วงละเมิดต่อแรงงานใต้การดูแลของตน

บลูลี่ลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ได้ประกาศแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน

ตามการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 ตุลาคม หากลูกจ้างถูกล่วงละเมิดจากครอบครัว, คู่สมรสหรือลูกพี่ลูกน้องของนายจ้าง จะมีโทษปรับสูงสุด 10 ล้านวอน

หากนายจ้างบลูลี่หลายครั้งหรือมีใครบลูลี่มากกว่าหนึ่งคนในสถานที่ทำงาน นายจ้างจะถูกปรับ 5 ล้านวอนในครั้งแรก และหากยังพบพฤติกรรมเช่นนั้นอีกจะถูกปรับ 10 ล้านวอนเป็นครั้งที่สอง และ 10 ล้านวอนเป็นครั้งที่สามหรือมากกว่า และหากพบว่ามีการกลั่นแกล้งจากที่ทำงานอื่นๆ จะมีโทษปรับ 3 ล้านวอนในรอบแรก และ 10 ล้านวอนในรอบที่สองขึ้นไป

บลูลี่ลูกจ้าง

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีการลดจำนวนผู้อยู่อาศัยต่อห้องในหอพักพนักงานจาก 15 เป็นเหลือ 8 คน

ตามการแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายนปีนี้เป็นต้นไป นายจ้างจะต้องมีการให้ออกสลิปเงินเดือนหรือใบแจ้งค่าจ้างเมื่อเงินเดือนออกให้แก่คนงาน ตามการแก้ไขนี้ สลิปเงินเดือนจำต้องมีการระบุข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ วันเกิด) วันที่จ่ายค่าจ้าง จำนวนวันทำงาน ค่าจ้างทั้งหมด และเวลาทำงานทั้งหมดจะต้องบันทึกไว้ในใบแจ้งยอดค่าจ้าง

และท้ายที่สุด ข้อบัญญัติด้านการทำงานล่วงเวลา มีเนื้อหาให้ผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงานที่มีพนักงานน้อยกว่า 4 คน ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับชั่วโมงการทำงาน จะไม่มีการระบุจำนวนชั่วโมงทำงานล่วงเวลา, ทำงานเกินเวลาช่วงกลางคืน, และวันหยุด

บลูลี่ลูกจ้าง