ทำไมต้องจ่าย ภาษีเงินได้ประจำปี ด้วย?

 

รู้มั๊ยจ๊ะว่าการจ่าย ภาษีเงินได้ประจำปี เกินนั้นสามารถได้รับเงินที่จ่ายเกินคืนได้นะ แต่หากจ่ายไม่ถึงภาษีจริงคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มให้ถึงจำนวนจริงที่คุณไม่ได้จ่ายนาจา…..

ทำไมเราต้องทำการชำระภาษีสิ้นปีทุกปี

น่าเบื่อ….

มารู้จักกับการชำระภาษีปลายปีกันค่ะ

ภาษีเงินได้ประจำปี

เราควรชำระภาษีเงินได้ (3.3% ของเงินเดือน) และภาษีถิ่นที่อยู่โดยบริษัทเป็นผู้ชำระให้ผ่านการหักจากเงินเดือน

อย่างไรก็ตามหากภาษีเงินได้และภาษีถิ่นที่อยู่จ่ายอย่างไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะได้รับเงินเงินคืนโดยประมาณ

ผู้ที่จ่ายภาษีเพิ่มเกินจากภาษีจริงที่ต้องจ่ายหลังการตรวจสอบ จะได้รับภาษีคืน
แต่หากคุณจ่ายภาษีน้อยกว่าที่รัฐกำหนด คุณก็ต้องจ่ายภาษีในส่วนที่คุณไม่จ่ายก่อนหน้านี้มากขึ้น
และนี่คือจุดประสงค์ของการชำระภาษีสิ้นปี

รายได้ทั้งหมด – รายจ่ายจากรายได้ที่ได้รับ = ★

หาก★ นั้นมากกว่าภาษีที่ชำระไปแล้ว รัฐจะคืนภาษีที่ประชาชนจ่ายเกินมา
หาก★น้อยกว่าภาษีที่จ่ายไป คุณก็ต้องจ่ายส่วนที่คุณไม่จ่ายคืนให้แก่รัฐหลังการตรวจสอบ

-จำนวนเงินที่ได้รับ = เงินเดือน + จำนวนเงินรายได้อื่น ๆ

-รายจ่ายจากรายได้ที่ได้รับ = จำนวนเงินที่คุณจ่ายเป็นเวลาหนึ่งปี
(มีหลายประเภทจริงๆ …. )

ภาษีเงินได้ประจำปี

ตัวอย่าง) A จะจ่ายชำระภาษีสิ้นปี!

เงินเดือนของ เอ คือ 2 ล้านวอน/เดือน x 12 (1ปี) = 24 ล้านวอน
รายจ่ายจากรายได้ที่ได้รับต่อเดือนคือ 1 ล้านวอน x 12 (1ปี) = 12 ล้านวอน
แล้วเขาได้จ่ายภาษีไปแล้ว = 870,000 วอน

แต่ภาษีที่ต้องชำระจริง คือ 430,000 วอน
การคำนวณ (ภาษีที่จ่ายไปแล้ว) 870,000 วอน- (ภาษีจริงที่ต้องจ่าย) 430,000 วอน = 440,000 วอน

อย่างไรก็ตามแรงงานต่างชาติควรรายงานภาษีเงินได้ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้
แต่ระบบยังรองรับเฉพาะภาษาอังกฤษ … ภาษาไทยยังไม่มีการรองรับในตอนนี้