เริ่มแล้ว ยกเลิกตรวจ PCR ก่อนเข้าเกาหลีใต้ “ขั้นตอนเป็นอย่างไรไปดูกัน”

ตั้งแต่วันนี้ (3 กันยายน) การตรวจหาโควิด-19 ด้วย PCR ก่อนเข้าประเทศจะถูกยกเลิกในระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง

ยกเลิกตรวจPCR

นักเดินทางที่ได้รับความไม่สะดวกในการเดินทางมาจากต่างประเทศที่เดิมทีต้องมีผลตรวจ PCR อย่างน้อย 2 ครั้งทั้งก่อนและหลังเข้าเกาหลีใต้ จะได้รับความสะดวกมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สนามบินนานาชาติอินชอนเน้นย้ำว่าแม้ว่าจะยกเลิกการตรวจ PCR แต่ก็ยังคงต้องส่ง Q-CODE(https://cov19ent.kdca.go.kr/) และการยืนยันสถานะสุขภาพ (건강상태확인서) อยู่

ผู้ที่เข้าประเทศเกาหลีจะต้องยื่นเรื่องเข้าระบบ Q-CODE ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ป้อนข้อมูลรายการและสถานะสุขภาพตามลำดับ ตรวจสอบการป้อนข้อมูล และรับ Q-CODE(QR code)

หลังจากมาถึงสนามบินแล้ว ต้องแสดง Q-CODE ต่อเจ้าหน้าที่กักกัน (검역관) เพื่อรับบริการกักกันอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้ออก Q-CODE จะต้องกรอกและส่งการยืนยันสถานะสุขภาพแยกต่างหาก (건강상태확인서)

ยกเลิกตรวจPCR

ขั้นสุดท้าย หากคุณเข้ารับการทดสอบ PCR ภายในหนึ่งวันหลังจากเข้ามายังเกาหลีใต้และจากนั้นลงข้อมูลผลตรวจโควิดใน Q-CODE เรียบร้อยแล้วจะถือว่าขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลีทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ชาวไทยจะเดินทางเข้าเกาหลีใต้ในเวลานี้จำต้องมีการได้รับการอนุมัติ K-ETA ก่อนเดินทางเข้าประเทศเดาหลีทุกช่องทาง จากนั้นเมื่อเข้ามาถึงเกาหลีใต้แล้วจะต้องแสดง Q-CODE ต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พร้อมเข้ารับการตรวจ PCR ก่อนบันทึกผลตรวจในระบบ Q-ODE ในวันแรก เมื่อเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการรายงานสุขภาพ

สำหรับการตรวจ PCR ในวันแรกหลังจากเข้าประเทศ สามารถตรวจชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่มีวีซ่าพำนักระยะยาวจะได้การตรวจฟรีที่ศูนย์สาธารณสุข (보건소) และสามารถตรวจ PCR ชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักระยะสั้นได้ที่ศูนย์ตรวจสอบ COVID-19 ตั้งแต่ในสนามบิน หลังจากเข้าประเทศ

อย่างไรก็ตามชาวต่างชาติที่อยู่ในช่วงเวลาสั้น ๆ สามารถจองเวลาตรวจสอบล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์จองการตรวจสอบ PCR (https://safe2gopass.com/)) ที่สนามบินนานาชาติอินชอน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว