“ฟังธง ธันวาเข้าเกาหลีไม่ต้องกักตัว” รัฐฯ เร่งขนแรงงาน EPS เข้าประเทศด่วน

ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้โดยไม่ต้องกักตัว นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตรการลดระยะเวลากักตัวให้สั้นลงจากเดิม 14 วันเหลือเพียง 10 วัน

ตามที่มีการปรับกฎเกณฑ์ในการใช้ชีวิต “อยู่ร่วมกับโควิด-19” ซึ่งได้มีการออกกฏการจัดการคนเข้าเมืองที่แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยแบ่งตามระดับความปลอดภัยของแต่ละประเทศ

เข้าเกาหลีไม่ต้องกักตัว

กลุ่มสีเขียวระดับ 1 (ปลอดภัยสูง) เกาหลีใต้จะยกเลิกข้อจำกัดด้านการขอวีซ่าตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป และผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสจะได้รับการยกเว้นจากการกักตัวและไม่ต้องส่งเอกสารผลตรวจโควิดแบบ PCR เป็นลบ

กลุ่มสีเหลืองระดับ 2 (ปลอดภัยปานกลาง) จะได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดด้านการขอวีซ่าเข้าประเทศและการยกเว้นจากการกักตัวหลังรับวัคซีนครบโดสแต่จะเริ่มในครึ่งแรกของปีหน้า

อย่างไรก็ตาม ในกรณีกลุ่มสีแดงระดับ 3 (ปลอดภัยต่ำ) ยังต้องมีการขอวีซ่าเข้าประเทศและมีการจำกัดเที่ยวบินเหมือนเดิมอยู่

เข้าเกาหลีไม่ต้องกักตัว

นอกจากนี้ รัฐบาลเกาหลีได้ตัดสินใจขยายการนำแรงงานต่างชาติเข้าเกาหลีใต้ เพื่อปรับปรุงอุปสงค์และอุปทานเกี่ยวแรงงานต่างชาติที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเกาหลีใต้

เพื่อเป็นการนำเข้าแรงงานต่างชาติให้รวดเร็วตามความต้องการผ่านระบบอนุญาตจัดจ้างงาน (EPS) รัฐบาลจะพิจารณายกเลิกการจำกัดจำนวนนำเข้าแรงงานต่างชาติที่ได้เซ็นสัญญาจ้างแล้วที่เดิมทีมีจำนวนจำกัดรายวันและรายสัปดาห์ในก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังผลักดันให้ต่างชาติเข้ามาในประเทศ รวมทั้งประเทศที่มีความเสี่ยงในการควบคุมโรคก็จะให้เข้าประเทศได้ จนถึงขณะนี้มีประเทศที่มีความปลอดภัยด้านการควบคุมโควิดในระดับต่ำ 6 ประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ และอื่นๆ (ไม่พบประเทศไทยในลิสท์ประเทศที่มีความปลอดภัยต่ำ)

เข้าเกาหลีไม่ต้องกักตัว

อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจนำเข้าแรงงานโดยไม่มีข้อจำกัดครั้งนี้เป็นเพราะมีการขาดแคลนกำลังคนภายในประเทศอย่างมาก ไม่ว่าจะภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องหยุดชะงักการนำเข้าแรงงานต่างชาติไปเพราะสถานการณ์โควิด

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว