E-9 มีเฮ ขยายวีซ่ากว่า 77,094 คน “ได้ฟรีวีซ่า 1 ปีแล้ว รับฟรีอีก 50 วัน”

กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ได้ประกาศขยายระยะเวลาการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติ (E-9 และ H-2)

แรงงานต่างชาติที่ได้รับการขยายระยะเวลาจ้างงานในครั้งนี้ ได้แก่ แรงงานที่พำนักและการจ้างงานสิ้นสุดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2022 (พ.ศ. 2565)

E-9

อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาติที่ได้รับการขยายเวลาหนึ่งปีแล้วนั้น จำกัดเฉพาะผู้ที่พำนักอยู่และกิจกรรมการจ้างงานสิ้นสุดระหว่างวันที่ 13 เมษายนถึง 30 มิถุนายน 2022 (พ.ศ. 2565)

* ในบรรดาแรงงานต่างชาติที่เคยได้รับการขยายเวลาหนึ่งปีก่อนหน้านี้ จะได้รับการขยายเวลาเพิ่มอีก 50 วัน (4 ปี 10 เดือน + 50 วัน + 1 ปี) ทั้งนี้ทั้งนั้นแรงงงานต่างชาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อเกิน 6 ปี

1. ขยายเวลาการจ้างงาน E-9 สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการขยายวีซ่าเลย (ผู้ที่ระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2022) = จะได้รับการขยายวีซ่าออกไปเป็นเวลา 1 ปี

2. แรงงาน E-9 ที่เคยได้รับการขยายเวลา 1 ปีแล้ว (ระยะเวลาการเลิกจ้างตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนถึง 30 มิถุนายน) = จะได้รับการขยายวีซ่าออกไปเป็นเวลา 50 วัน

3. แรงงาน E-9 ที่ได้รับการขยายวีซ่า 1 ปีมาแล้วและระยะเวลาการจ้างงานสิ้นสุดในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 ธันวาคมจะไม่ได้รับการขยายระยะเวลาวีซ่ารอบนี้

4. แรงงาน E-9 ที่เคยได้รับการขยายวีซ่า 50 วันและการขยายเวลา 1 ปีก่อนหน้านี้ และอยู่มานานกว่า 6 ปีจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขยายเวลา 50 วันในครั้งนี้

E-9

รัฐบาลเกาหลีจะขยายระยะเวลาวีซ่าโดยอัตโนมัติ ผู้ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องยื่นคำร้องเพิ่มเติม

รัฐมนตรีกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน อัน คย็อง-ด็อก (고용노동부 장관 안경덕) กล่าวว่า “เราหวังว่าการขยายระยะเวลาการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างชาติจะช่วยบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงหมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปาร์ค บอม-กเย(법무부 장관 박범계) กล่าวเสริม “โชคดีที่การขยายระยะเวลาวีซ่าซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่การผลิตและชนบทซึ่งได้มีการประสบปัญหาแรงงานเข้าและออกประเทศลำบาก อย่างไรก็ตาม เราจะพยายามออกวีซ่าให้แรงงานต่างชาติได้เดินทางเข้าประเทศโดยเร็ว”

E-9

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว