มอบวีซ่า D-4 ให้เด็กต่างชาติในเกาหลี “พ่อแม่รับวีซ่า G-1 เพื่อหางานทำ”

กระทรวงยุติธรรม (법무부) ประกาศถึงการที่จะรับรองสิทธิในการศึกษาให้กว้างขึ้นสำหรับเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักในเกาหลี และขยายขอบเขตด้านคุณสมบัติการพำนักให้กับเด็กเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา ฯลฯ และเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกันในฐานะสมาชิกของสังคมเกาหลี

เด็กต่างชาติในเกาหลี

โดยจะเริ่มดำเนินการเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022 ถึง 31 มีนาคม 2025

ก่อนหน้านี้มีการดำเนินการช่วยขึ้นทะเบียนพำนักให้กับเด็กที่เกิดในเกาหลีแต่ยังไม่ได้แจ้งเกิด และมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเกาหลีมานานกว่า 15 ปี และจบการศึกษาระดับมัธยมต้นหรือมัธยมปลายในเกาหลี

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการขยายขอบเขต อาทิ หากเด็กที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดในเกาหลีหรือเข้าเกาหลีมาตั้งแต่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้ที่จะได้สิทธิ์ตามนโยบายนี้คือต้องอยู่ในเกาหลีเกิน 6 ปี มีประวัติการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมปลายในเกาหลี หรือ จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยม

หรือถ้าหากเด็กต่างชาติเข้ามาเกาหลีหลังจากอายุ 7 ขวบ เด็กจะต้องอยู่ในเกาหลีมานานกว่า 7 ปี เข้าเรียนในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น, และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเช่นนี้ถึงจะรวมอยู่ในสิทธิ์ดังกล่าวด้วย

ตัวอย่างเช่น ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักโดยกำเนิดตั้งแต่เกิดในเกาหลี แต่พำนักอยู่ในเกาหลีมานานกว่า 6 ปีแล้ว และเด็กมีประวัติกำลังเข้าเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ เด็กผู้นี้จะมีสิทธิ์ได้รับวีซ่าพำนักประเภท D-4

เด็กต่างชาติในเกาหลี

หากระยะเวลาที่เข้าพักของเด็กยังไม่ถึงเกณฑ์ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2025 ที่จะมีการเริ่มนโยบาย รวมกระทั่งเด็กที่ยังไม่ถึงเวลาไปโรงเรียน อย่าเพิ่งถอดใจไป เด็กผู้นั้นจะยังคงมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามนโยบายนั้นอยู่ หากเด็กมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดก่อนนโยบายนี้จะหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2025 และเด็กจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้ตามการศึกษาภาคบังคับภายใต้ระยะเวลาที่มีการบังคับใช้

นโยบายนี้จะเป็นการมอบวีซ่า D-4 ให้กับเด็กๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักและแม้ว่าพวกเขาจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายในภายหลัง พวกเขาก็จะยังคงได้รับสถานะการพำนักเพิ่มเติม (วีซ่าการศึกษาหรือวีซ่าทำงาน) ที่เหมาะสมที่จะมีอาชีพมีการงาน เช่น การไปโรงเรียนหรือการไปทำงาน

ตามสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ (교육부) คาดว่าเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 3,000 คน ต่างก็คาดว่ามีพวกเขาไม่มีหมายเลขประจำตัวชาวต่างชาติจึงไม่ได้รวมอยู่ในรายชื่อ

ในขณะเดียวกัน กระทรวงยุติธรรมวางแผนที่จะดำเนินการให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังที่บริเวณเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับหน้ากระทรวง เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่านี้ให้บุตรได้โดยตรงโดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแพงๆให้กับเอเจนซี่ที่แทบจะไม่คุ้นเคยกับคุณสมบัติของผู้สมัครหรือเอกสารในการยื่นคำร้อง

สามารถดูข้อมูลการยื่นเรื่องสมัครและข้อมูลการส่งเอกสารได้ที่ 하이코리아 (https://www.hikorea.go.kr/board/BoardNtcDetailR.pt?BBS_GB_CD=BS10&BBS_SEQ=1&NTCCTT_SEQ=1308)และคุณก็สามารถยื่นเรื่องสมัครได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

เด็กต่างชาติในเกาหลี

นอกจากนี้ ผู้ปกครองของเด็ก (ในฐานะชาวต่างชาติที่ไม่ไดขึ้นทะเบียน) จะสามารถอาศัยอยู่ในเกาหลีได้จนกว่าบุตรจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโตเป็นผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้บุตรได้รับอนุญาตเข้าพำนักในประเทศ ผู้ปกครองของเด็กจะต้องจ่ายค่าปรับที่เคยมีการพำนักอย่างผิดกฎหมายเพื่อยื่นเรื่องให้บุตรตนเองได้สิทธิ์จากนโยบายนี้
(การเรียกเก็บค่าปรับจะเก็บเพียง 30% ของค่าปรับเต็ม ความผิดฐานอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย แต่ถ้าหากครอบครัวมีปัญหาด้านรายได้หรือกระทบสถานะการเงินภายในครอบครัวและความสามารถในการชำระค่าปรับไม่เพียงพอ ค่าปรับก็อาจจะมีการปรับลดลง)

และผู้ปกครองจะได้รับวีซ่า G-1 (เดิมที่ห้ามวีประเภทนี้ทำงาน) แต่จะมีการอนุญาตให้ผู้ปกครองเด็กสามารถทำงานได้ เพื่อเป็นการเลี้ยงดูส่งเสียบุตร

นอกจากนี้ เมื่อเด็กจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกลายเป็นผู้บรรลุนิติแล้ว พ่อแม่ของเด็กจะต้องออกจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยตัวเอง และหากผู้ปกครองอาศัยอยู่ต่ออย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้ออกจากประเทศเกาหลีใต้จะถือว่าไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้อีก

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว