เกาหลีปูทางออกวีซ่า ตามศักยภาพผู้อพยพต่างชาติ

กระทรวงยุติธรรมจะเปิดตัวระบบสนับสนุนการพำนักในปีนี้เพื่อสนับสนุนผู้มีความสามารถจากต่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, และด้านวัฒนธรรม ที่เข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้พร้อมออกวีซ่าพำนักให้ภายใต้จุดยืนของนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เปิดกว้างและครอบคลุม นโยบายต่างๆ จะได้รับการส่งเสริมเพื่อเพิ่มการเข้ามาของประชากรต่างชาติ

จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่ 2 มกราคม จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ ณ ปีที่แล้วอยู่ที่ 1,974,512 คน คิดเป็น 3.82% ของประชากรทั้งหมด ตัวเลขดังกล่าวค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับผู้อพยพในประเทศตะวันตกถึง 10% เช่น สเปนและสหราชอาณาจักร ซึ่งมีระดับประชากรใกล้เคียงกับเกาหลีใต้

สัดส่วนของชาวต่างชาติซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2016 ลดลงตั้งแต่ปี 2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองเชื่อว่าการหลั่งไหลเข้าของประชากรชาวต่างชาติที่เข้ามาเพื่อทำงานนั้นมีความสำคัญต่อการรักษากลไกการเติบโตของประเทศเกาหลี ซึ่งตอนนี้ได้เข้าสู่ยุคของอัตราการเกิดที่ต่ำ และนอกจากนั้นยังมีการวางแผนที่จะจัดตั้งและส่งเสริมนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เปิดกว้างและครอบคลุมโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรอพยพ

เกาหลี

1. ส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถทางวัฒนธรรม (สามารถดำเนินการขอวีซ่าแบบด่วนได้)

แกนหลักของนโยบายการย้ายถิ่นฐานที่กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในปี 2022 คือการเสริมสร้างการสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและความสามารถทางวัฒนธรรม

นโยบายการย้ายถิ่นฐานที่มีอยู่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้อพยพที่ทำงานด้านแรงงานที่ชาวเกาหลีหลีกเลี่ยง แต่จากนี้ไปจะเป็นการวางรากฐานนโยบายสำหรับการรับนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในฐานะผู้อพยพ

ณ สิ้นเดือนที่แล้ว จำนวนนักเรียนต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีคือ 170,000 คน พบว่าส่วนใหญ่กำลังศึกษาในระดับปริญญา ไม่รวมนักเรียนที่มาเรียนภาษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศ

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองวางแผนที่จะแนะนำระบบ “การพำนักถาวรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษและสนับสนุนการแปลงสัญชาติ” ในช่วงครึ่งแรกของปีหน้า เพื่อให้ผู้ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่จบหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกในเกาหลีสามารถอยู่ในเกาหลีได้อย่างมั่นคงหลังจากสำเร็จการศึกษาจนถึงได้รับการจ้างงาน

เมื่อมีการใช้ระบบ ชาวต่างชาติที่มีวุฒิการศึกษาในเกาหลี ให้สามารถพำนักอยู่ในเกาหลีได้อย่างมั่นคงและสามารถหางานทำได้แม้ว่าวีซ่าจะหมดอายุแล้วก็ตาม

เกาหลี

นอกจากนี้ จะมีการจัดตั้ง “Korean Wave Visa” เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เช่น K-POP เข้ามาในประเทศ

แผนดังกล่าวจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในส่วนของฮันรยูซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศ โดยจะมีการอนุญาตมอบวีซ่าแก่ “นักเรียนต่างชาติเชิงวัฒนธรรม” ที่อยู่ในเกาหลีเพื่อทำกิจกรรมด้านความบันเทิงหรือศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเรียนรู้ระบบขั้นสูงของหน่วยงานบันเทิงเกาหลีที่มีชื่อเสียง

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบรรเทาทุกข์เด็กที่อาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมาย

มาตรฐานการบรรเทาทุกข์สำหรับเด็กที่อพยพผิดกฎหมายจะผ่อนคลายลงด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิในการศึกษาของเด็กที่เติบโตในเกาหลีตั้งแต่ยังเด็กและตระหนักในตนเองว่าพวกเขานั้นก็เป็น “คนเกาหลี” และได้รับการยอมรับเสมือนสมาชิกของสังคม

หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังออกแบบระบบที่อนุญาตให้เด็กที่พำนักอย่างผิดกฎหมายที่เข้ามาเกาหลีตั้งแต่เด็กให้ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษาในเกาหลีสามารถอยู่ในเกาหลีอย่างเป็นทางการได้

สำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลปกครองนั้นจะได้มีการส่งเสริมตามแผนการที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้อยู่กับเด็กจนกว่าเขาจะสิ้นสุดการศึกษา อย่างไรก็คาดว่าจะกำหนดระยะเวลาเข้าพักมาตรฐานและอายุของเด็กหลังจากมีการรวบรวมความคิดเห็นและจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในอนาคต

เกาหลี

นอกจากนี้ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองยังวางแผนที่จะค่อยๆ เพิ่มการยอมรับผู้ลี้ภัย โดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจเป็นหลักในแผนการด้วย

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว