ต่างชาติมีวีฟัง! ต่อวีซ่าได้เท่าระยะพาสปอร์ตเท่านั้น

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ‘ระยะเวลาพำนัก’ ของชาวต่างชาติในเกาหลีจะได้รับโดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เหลือในหนังสือเดินทางเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ชาวต่างชาติจะได้รับช่วงเวลาพำนักโดยไม่คำนึงถึงวันหมดอายุของหนังสือเดินทาง

ตัวอย่างเช่น หากหนังสือเดินทางหมดอายุในเดือนกรกฎาคม 2021 แต่ระยะเวลาพำนักอาจขยายออกไปถึงเดือนธันวาคม 2021

ต่อวีซ่า

ส่งผลให้มีปัญหามากมายตามมา อาทิ ▲หนังสือเดินทางไม่สามารถออกใหม่ได้อีกแม้ว่าจะหมดอายุไปแล้วก็ตาม (จำนวนชาวต่างชาติที่พาสปอร์ตหมดอายุในปี 2020: 96,130 คน) ▲ไม่มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง (จำนวนรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทางที่ละเมิดในปี 2019: 8,768 ราย) ▲เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจสถานะการเข้าเมืองที่แน่นอนเนื่องจากข้อมูลหนังสือเดินทางแตกต่างกัน

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2021 การที่จะสามารถต่อหรือขยาย “ระยะเวลาการพำนัก” ในเกาหลีต่อได้นั้นต้องอ้างอิงตามระยะเวลาที่หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะช่วยในการลดค่าปรับที่เกิดขึ้นในส่วนของการรายงานการเปลี่ยนแปลงหนังสือเดินทางและการอนุญาตให้มีการควบคุมการเข้าเมืองอย่างถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลหนังสือเดินทางและข้อมูลบัตรทะเบียนคนต่างชาตินั้นต้องเหมือนกัน

ต่อวีซ่า

ยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ เช่น แม้ชาวต่างชาติที่สามารถขยายระยะเวลาการพำนักได้อีก 2 ปีก็ตาม หากหนังสือเดินทางเหลืออายุเพียง 6 เดือน ก็หมายความว่าบัตรลงทะเบียนคนต่างชาติ (ใบกาม่า) จะได้รับการขยายเวลาสูงสุดแค่เพียง 6 เดือนเช่นเดียวกับอายุพาสปอร์ตที่เหลือ

อย่างไรก็ตามโปรดตรวจสอบระยะเวลาหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณก่อนทุกครั้ง ก่อนเดินเรื่องขยายระยะเวลาการเข้าพักในเกาหลีใต้

*คุณสมบัติการพำนักที่ได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขข้างต้น ได้แก่ ผู้ถือวีซ๋า F-5, F-2-4, G-1-6*

ต่อวีซ่า

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail