ยกเลิกการระงับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติไทย

ยกเลิกการระงับการตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติไทย (เริ่มดำเนินการ 1 เมษายน 2022 เป็นต้นไป)

K-ETA

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 เมษายน เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป (อ้างอิงตามเวลาเกาหลี) สนธิสัญญายกเว้นการตรวจลงตราระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทยจะเริ่มดำเนินการอีกครั้ง ดังนั้น บุคคลสัญชาติเกาหลีและไทยที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยียมครอบครัว ประชุมสัมมนา หรือธุรกิจ (ที่ไม่มีการแสวงหาผลกำไร) สามารถเดินทางระหว่างสองประเทศได้ โดยจะสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน

ทว่า ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศเกาหลีจำเป็นต้องมีการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA  ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ (สำหรับผู้เดินทางด้วยจุดประสงค์อื่น ๆ เช่น ทำงาน ศึกษาต่อ อพยพตามคู่สมรส ยังจำเป็นต้องมีวีซ่าตามปกติ) โดยระบบ K-ETA จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2022 เวลา 9.00 น. (อ้างอิงตามเวลาเกาหลี) เป็นต้นไป

K-ETA

นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังมีประเทศอื่น ๆ อีก 45 ประเทศที่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้โดยไม่จำเป็นมีวีซ่าได้ โดยบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศผ่านระบบ K-ETA ล่วงหน้า เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการอนุมัติการเดินทางเขาประเทศ (K-ETA) สามารถตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ www.k-eta.go.kr

ปัจจุบันมีการเปิดให้บริการ K-ETA Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการสมัคร K-ETA โดยทางหน่วยงานสามารถให้คำปรึกษา (ทางอีเมล ดำเนินการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.) ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาไทย และอื่น ๆ สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถติดต่อสอบถาม หรือขอรับคำปรึกษาได้ทางเว็บไซต์ของ  K-ETA

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว