คอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการแล้ว 1 เม.ย. นี้ ชาวไทยเข้าเกาหลีแบบฟรีวีซ่า

ในที่สุดสิ่งที่หลายคนตั้งตารอก็มาถึง ชาวไทยที่ประสงค์จะเข้าเกาหลีใต้โดยใช้สิทธิ์ฟรีวีซ่า 90 วัน ผ่านระบบ K-ETA (https://www.k-eta.go.kr/) ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการ โดยการลงทะเบียน K-ETA จะมีค่าบริการเพียงแค่ 10,000 วอนเท่านั้น

K-ETA

การเดินทางเข้าต้องมีการตรวจหาโควิดแบบ PCR ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และต้องลงทะเบียน Q-CODE เพื่ออัพเดทข้อมูลการรับวัคซีนก่อนเดินทางเข้าประเทศผ่านเว็บไซต์ https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/ เพื่อที่จะใช้สิทธิ์การเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว

การลงทะเบียน K-ETA ต้องลงทะเบียนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 24 ช.ม.ขึ้นไปเพื่อเผื่อเวลาการอนุมัติการเดินทางเข้า หากใช้แอปพลิเคชั่น K-ETA โดยตรงจะสามารถลงทะเบียนได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่มีบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (ใบกาม่า) ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผ่านทางระบบ K-ETA

K-ETA

อย่างไรก็ตาม K-ETA นี้ไม่ใช่วีซ่าแต่อย่างใด หากคุณได้รับอนุญาตเดินทางเข้าผ่านระบบก็จริงแต่ยังต้องได้รับการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งเช่นเดิม ดังนั้นแม้จะได้รับการอนุญาตผ่านระบบ K-ETA ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถเข้าเกาหลีใต้ได้ 100%

ในส่วนของเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน K-ETA สามารถหารายละเอียดได้จาก https://www.k-eta.go.kr/portal/board/viewemailcontact.do (มีภาษาไทย)

K-ETA

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว