ผ่านแล้ว! เปิดรับ E9 เข้าประเทศสิ้นเดือนนี้ “แรงงานไทยต้องตรวจ PCR /กักตัว 10 วันอยู่”

ว่าด้วยการดำเนินการตามมาตรการ “การอยู่ร่วมกับโควิด-19” การเดินทางเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติกำลังจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้จนถึงขณะนี้จำนวนคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศได้ถูกจำกัด เนื่องจากความเสี่ยงในการแพร่กระจายของ COVID-19 แต่ผลที่ตามมาคือเกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมก็ตาม

แรงงานไทย

รัฐบาลได้ตัดสินใจจะยกเลิกการจำกัดจำนวนแรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในเกาหลีใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่จะมีการดำเนินการตรวจ COVID-19 แบบ PCR หรือต้องเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขการดำเนินการมาตรากักกันโรคระบาดจะยังขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของการติดเชื้อจากประเทศต้นทางของแรงงานผู้เดินทางเข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ได้เสนอร่างผ่านการประชุมและตัดสินใจที่จะทำให้การเข้ามาของแรงงานต่างชาตดำเนินการตามปกติ (E-9) ตามเงื่อนไขมาตรการควบคุมโรค

แรงงานไทย

ประเทศต่อไปนี้ ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน เมียนมาร์ อุซเบกิสถาน และคีร์กีซสถาน หลังจากได้รับวีซ่าจะออกให้ 14 วันหลังจากฉีดวัคซีนครบโดสเสร็จสิ้น และแรงงานต้องมีใบยืนยันผลตรวจโควิดแบบ PCR เชิงลบ 72 ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องเข้าสู่เกาหลีใต้ โดยทั้ง 5 ประเทศคาดว่าจะเข้าได้ตั้งแต่ปลายเดือนนี้

ส่วนประเทศอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน 5 ประเทศที่กล่าวข้างต้น ทางการเกาหลีจะไม่คำนึงถึงการฉีดวัคซีน COVID-19 ว่าจะฉีดครบหรือไม่ แรงงานจะสามารถเดินทางเข้ามาได้เลยทันทีตั้งแต่วันนี้เพียงแค่มีผลตรวจโควิดแบบ PCR เชิงลบ และต้องกักตัวตามสถานที่ปฏิบัติงาน 10 วันหลังเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้ และภายหลังจะได้รับวัคซีนในเกาหลีด้วย อาทิ แรงงานจากประเทศไทย

แรงงานไทย

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว