เซ็นต์ ยุติสงคราม!!! แดนโสม เกาหลีเหนือ-ใต้ สมานฉันท์

เซ็นต์ ยุติสงคราม !!! แดนโสม เกาหลีเหนือ-ใต้ สมานฉันท์

การพบกันครั้งที่สามระหว่างประธานาธิบดีมุนแจอิน(เกาหลีใต้)และคิมจองอึน(เกาหลีเหนือ) ร่วมเซ็นต์สัญญายุติ สงคราม และความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นมิตร นำพาทั้งสองแผ่นดินสู่ความสงบอีกครั้ง

การจับมือตกลงกันระหว่างประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มุนแจอิน และ ผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึน

 

การพบทักทายประชาชนของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มุนแจอิน และ ผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึน ณ เกาหลีเหนือ

 

ในวันต่อมาประธานาธิบดีมุนแจอันได้เดินทางไปเยี่ยมชมภูเขาแบคดูซาน ซึ่งถือเป็นภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศเกาหลีเหนือ

<ภูเขาแบคดูซาน>