ผู้แทนฮันจงแอ จากพรรครัฐบาล (더불어민주당) ได้เปิดเผย “รายงานค่าจ้างค้างจ่ายต่อแรงงานต่างชาติประจำปี” ที่ทางกระทรวงแรงงานและการจ้างงานได้นำเสนอเข้ามาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา

เมื่อปีที่แล้วแรงงานต่างชาติรายงานว่านายจ้างค้างชำระค่าจ้างถึง 97.2 พันล้านวอน

เพิ่มขึ้นกว่า 46.8 พันล้านวอนจาก 50.4 พันล้านวอนในปี 2015 ทางด้านนักวิจารณ์กล่าวว่า เพราะการลงโทษที่ไม่เข้มของกระทรวงแรงงานและแรงงาน มันกระตุ้นให้เกิดการละเมิดกฎหมายแรงงานมากขึ้น

 

ค้างค่าจ้าง

 

นอกจากนี้ยังพบว่าการละเมิดกฎหมายแรงงานของธุรกิจจัดหางานในกลุ่มชาวต่างชาตินั้นเลวร้ายลงเช่นกัน

กระทรวงการจ้างงานและแรงงานได้ตรวจสอบธุรกิจการจ้างงานชาวต่างชาติกว่า 7,918 แห่ง ระหว่างปี 2017 ถึงสิงหาคม 2019 และพบว่ามีการละเมิดกฎหมาย 16,802 ฉบับ

อย่างไรก็ตามมีเหตุค้างชำระค่าจ้างกว่า 257 ราย ที่เกิดขึ้นแม้ลูกจ้างได้รับอนุญาตการจ้างงานตามกฎหมาย ตามรูปนั้นมีเพียงร้อยละ 1.5

 

ค้างค่าจ้าง

 

ฮันจองแอกล่าว
“ในกรณีของธุรกิจการจ้างงานชาวต่างชาติมีการละเมิดกฎหมายแรงงานจำนวนมาก ถึงแม้ว่าหน่วยงานของรัฐ เช่น ศูนย์จัดหางานจะดำเนินการตามระบบอนุญาตทำงานตั้งแต่การยื่นใบสมัครจนถึงการแนะนำงานแล้วก็ตาม แต่จำนวนกรณีแบบนี้ยังเกิดขึ้นโดยเฉลี่ยต่อสถานประกอบการนั้นมีมากกว่า 2 เคส ซึ่งเรามองว่าเป็นเพราะการกระตุ้นที่มาจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงานที่กำหนดบทลงโทษนายจ้างค่อนข้างอ่อนเกินไป “

“ในกรณีของสถานประกอบการที่ละเมิดกฎหมายแรงงานนั้น ควรที่จะยกเลิกการขอใบอนุญาตการจ้างงาน และควรจะกำหนดข้อจำกัดในการจ้างงานครั้งต่อไปเพิ่มเติมเข้าไปด้วย”

 

ค้างค่าจ้าง

 

ในทางตรงกันข้ามกระทรวงการจ้างงานและแรงงานกลับอธิบายเนื้อหาที่ว่า

การดำเนินการตรวจสอบธุรกิจการจ้างงานชาวต่างชาตินั้น มีการลงมือตรวจสอบมากว่า 3,000 แห่งแล้วและทำเป็นประจำทุกปี เราจะจัดการการละเมิดกฎหมายอย่างแข็งขันและเป็นระบบมากขึ้นกว่านี้

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account