ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 ชาวไทยจำนวน 1,630 คนต้องมีประกันสุขภาพ (건강보험) ในหมู่พวกเขามีเพียง 426 คนที่จ่ายเบี้ยประกัน

ส่วนที่เหลืออีก 1,204 คนนั้นยังไม่ได้การจ่าย

อัตราการจัดเก็บประกันสุขภาพของประเทศไทยอยู่ที่ 29.1 % ซึ่งต่ำที่สุดเป็นอันดับสาม รองจากศรีลังกา (14.7 %), อินโดนีเซีย (20%)

 

ชำระประกัน

 

จำนวนชาวต่างชาติทั้งหมดที่ไม่ได้ชำระเงินประกันสุขภาพ เป็นชาวต่างชาติ 82,000 คน

ปัญหาคือ หากไม่ชำระค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 3 ครั้ง คุณจะสามารถต่ออายุวีซ่าระยะสั้น (หมดภายในหกเดือน) ได้เท่านั้น

หากไม่จ่ายค่าประกันสุขภาพเกิน 4 ครั้ง ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ

นั้นหมายถึง คุณจะกลายเป็นคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทันที

 

ชำระประกัน

 

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการตั้งใจที่จะแบ่งปันข้อมูลการค้างชำระประกันสุขภาพกับกระทรวงยุติธรรม และมีบทลงโทษอย่างเคร่งครัด

แต่ก็ยังมีปัญหา

ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพขั้นต่ำรายเดือนสำหรับชาวต่างชาติคือ 113,050 วอน

ในปี 2560 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแรงงานต่างชาติอยู่ที่ 1.47 ล้านวอน

ชาวต่างชาติมีรายได้ 67% ของรายได้ชาวเกาหลีใต้ แต่พวกเขาจ่ายค่าประกันสุขภาพเกือบสองเท่า

 

ชำระประกัน

 

คณะกรรมการ U.N. แนะนำ ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ที่รัฐบาลเกาหลีใช้ระบบการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพกับต่างชาติตามมาตรฐานที่ใช้กับชาวเกาหลี

อย่างไรก็ตามรัฐบาลกำลังเข้มงวดกับการนำไปใช้กับชาวต่างชาติ

Jin Sun-mi จากพรรครัฐบาล (민주당) กล่าวว่า
“แรงงานต่างชาติส่วนใหญ่ในเกาหลีถูกกักตัวไว้ในสถานที่ทำงานที่อันตรายแทนชาวเกาหลี”

“การประกันสุขภาพที่ไม่สมเหตุสมผลกับพวกเขาดูจะเป็นปัญหาใหญ่”

“กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการควรใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติกลายเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย”

 

ชำระประกัน

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว(1), แหล่งข่าว(2)

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account