แรงงาน E-9 เข้าเกาหลีแล้วกว่า 20,000 คน “คาดภายในปีนี้นำเข้าต่างชาติกว่า 100,000 คน”

แรงงานต่างชาติกำลังกลับสู่อุตสาหกรรมการผลิต เกษตรกรรมและการประมงของเกาหลี และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ยอดแรงงานต่างชาติ(E-9) ที่เข้าประเทศตั้งแต่มกราคมถึงปลายเมษายนนั้นมีกว่า 14,000 คน เรียกได้ว่ามีแรงงานต่างชาติเข้ามาเกิน 10,500 รายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมปีที่แล้ว

แรงงาน

ตามรายงานของสหพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเกาหลี (중소기업중앙회) และกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม คาดว่าแรงงานต่างชาติ 14,000 คนจากประเทศไทย เนปาล กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย จะเข้ามาเกิน 20,000 คนโดย ปลายเดือนพฤษภาคม การนำเข้าแรงงานได้ฟื้นตัวถึงระดับก่อนที่จะเกิด COVID-19 แล้ว นอกจากนั้นจำนวนแรงงานต่างชาติที่เข้าประเทศในเดือนนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 คน

อย่างไรก็ตาม แรงงานต่างชาติที่เข้ามาในครั้งนี้ไม่ใช่แรงงานที่ต้องการในปีนี้ แต่เป็นแรงงานต่างชาติที่ตกค้างจากการไม่สามารถเข้าประเทศได้เนื่องจากโควิด-19 โดยมีแรงงานต่างชาติกว่า 41,000 คนที่เดินทางเข้าประเทศล่าช้า และจะนำเข้าแรงงานต่างชาติใหม่ในปีนี้อีกต่างหากกว่า 59,000 คน ดังนั้นในปีนี้จะมีแรงงานต่างชาติเข้าประเทศเกาหลีใต้จำนวนกว่า 100,000 คน

แรงงาน

นอกจากนี้คาดว่าอุปทานและอุปสงค์ของแรงงานต่างชาติจะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ตามโรงงานฐานผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แต่ถึงกระนั้นก็มีการให้ข้อมูลของตัวแทนของบริษัทแห่งหนึ่งในคย็องซังบุกโดที่กล่าวไว้ว่า
“เราจ้างผู้อพยพผิดกฎหมายกันนะ เพราะหากไม่มีพวกเขา โรงงานก็ไม่สามารถดำเนินการได้ บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้จ้างผู้อพยพผิดกฎหมายกันทั้งนั้น และรัฐบาลก็ไม่สามารถปราบปรามได้ เพราะรู้ว่าการปราบปรามพวกเขาเท่ากับเป็นการทำลายเศรษฐกิจในท้องถิ่น” เขากล่าว

แรงงาน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว