ตั้งแต่ปี 2021 แรงงานที่ทำงานในบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 30 – ไม่เกิน 300 คน จะได้รับการประกันวันหยุด โดยจะได้รับค่าจ้างในวันหยุดราชการที่ระบุตามวันหยุดในปฏิทิน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ได้ส่งประกาศไปยังสถานที่ทำงานกว่า 104,000 แห่ง ที่มีพนักงาน 30 ถึง 300 คนหรือน้อยกว่า เพื่อเตือนให้พวกเขาทราบถึงการจะออกมาตราการบังคับใช้วันหยุดเหล่านี้ในบริษัทเอกชน

 

แรงงานเกาหลี

 

การใช้วันหยุดนักขัตฤกษ์กับบริษัทเอกชนนั้นจะมีผลในขั้นตอนตั้งแต่การแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานในเดือนมีนาคม 2018

ในปีนี้บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 300 คนและสถาบันของรัฐจะเริ่มดำเนินการก่อนและบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 30 คนจนถึงไม่เกิน 300 คนจะมีการดำเนินการในปี 2021

ในปี 2022 บริษัทที่มีพนักงานมากกว่า 5 คนและมีพนักงานไม่เกิน 30 คนก็จะเริ่มใช้มาตราการการันตีค่าจ้างในวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์ด้วย

 

แรงงานเกาหลี

 

กระทรวงการจ้างงานและแรงงานยังให้การสนับสนุน บริษัทเอกชนกระตุ้นเพื่อช่วยให้พวกเขาใช้วันหยุดราชการ

บริษัทเอกชนใดที่มีการให้วันหยุดราชการค่อแรงงานจะเพิ่มขีดจำกัดการจ้างแรงงานต่างชาติให้เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ยังให้สิทธิพิเศษหากมีแนวทางปฏิบัติร่วมตามนโยบายของรัฐบาล

 

คิมแดฮวานเจ้าหน้าที่นโยบายมาตรฐานแรงงานของกระทรวงการจ้างงานและแรงงานกล่าว

“วันหยุดราชการ ปกติจะเป็นวันหยุดที่ถูกระบุไว้ในปฏิทินอยู่แล้ว หรือตามบริษัทแล้วก็เป็นวันหยุดของบริษัททั่วไป อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานได้รับการแก้ไขเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละบริษัทจะมีการให้หยุดพักผ่อนอย่างเป็นธรรม เนื่องจากมีการใช้วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่แตกต่างกัน”

“เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานวันหยุดนักขัตฤกษ์ส่วนตัวจะถูกนำมาใช้เพื่อสิทธิ์ของแรงงานทุกคน”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account