จากการสำรวจของเมืองกวางจูใต้พบว่า 71% ของแรงงานข้ามชาติในเมืองกวางจูทำงานในโรงงาน
ในขณะที่ 55% นั้นมักได้ยินความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมจากผู้จัดการชาวเกาหลีหรือเพื่อนร่วมงานชาวเกาหลีและถูกทำร้าย

เมืองกวางจูเป็นรัฐบาลท้องถิ่นแห่งแรกที่ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ

จากการสำรวจแรงงานข้ามชาติ 400 คนจาก 17 ประเทศที่อาศัยอยู่ในกวางจูในเรื่องของสิทธิมนุษยชน ได้มีการเปิดเผยผลเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม

 

แรงงานต่างชาติ

 

ในการสำรวจนั้นได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมและตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแรงงานสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและบันทึกสิทธิมนุษยชน

ผลการวิจัยพบว่าร้อยละ 71 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทำงานในโรงงานเสียส่วนใหญ่ ในขณะที่ภาคการเกษตร, การประมงและอุตสาหกรรมปศุสัตว์นั้นพวกเขามักจะทำงานทั้งในกวางจูและจอลลานัมโด

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 55 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้วาจาและถูกละเมิดจากผู้จัดการชาวเกาหลีหรือเพื่อนร่วมงานชาวเกาหลี

เมืองกวางจูและชอลลานัมโดจำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อสนับสนุนแรงงานอพยพและให้การศึกษาด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนของแรงงานเกาหลีซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงานในปัจจุบัน

เนื่องจากบทบาทของแรงงานอพยพเพิ่มขึ้นอย่างมากในภาคอุตสาหกรรม เมืองกวางจูจึงได้เข้าตรวจสอบเพื่อใช้เก็บข้อมูลพื้นฐานไปใช้ในการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการของแรงงานอพยพ

 

แรงงานต่างชาติ

 

เป้าหมายของการสอบสวนคือชาวต่างชาติที่ลงทะเบียน, แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียน, ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติผู้ลี้ภัย, นักเรียนต่างชาติที่เข้ามาศึกษา รวมถึงระบบอนุญาตการจ้างงาน E-9 และ H-2

เนื่องจากแรงงานข้ามชาติมีเงื่อนไขการจ้างงานที่สูงขึ้นและอุปสรรคทางภาษาหากเทียบกับครอบครัวหลากวัฒนธรรมและผู้อพยพเข้าประเทศโดยการแต่งงานแล้ว ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีการศึกษาอย่างเป็นระบบจากรัฐบาลท้องถิ่น

ดังนั้นเมืองกวางจูจึงเริ่มวางแผนที่จะสะท้อนสิ่งที่ค้นพบเพื่อเป็นการนำมาวางแผนสนับสนุนแรงงานอพยพ

 

แรงงานต่างชาติ

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account