ชาวไทยในเกาหลี 61,765 กระจุกแค่ในคย็องกีโด

 

จากสถิติเกี่ยวกับสถานะต่างชาติที่พำนักในเกาหลีใต้ ข้อมูลจากรัฐบาลท้องถิ่นในปี 2019 พบว่ามีแรงงานคนไทย 61,765 คนอาศัยอยู่ในคย็องกีโด

 

ชาวไทยในเกาหลี

 

[สถานะการพำนักของชาวไทยแบ่งตามภูมิภาค – ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019]

รวมทั้งสิ้น 182,160 คน (ชาย: 91,935 / หญิง 90,225)

โซล (서울) 12,872 (ชาย: 2,844 / หญิง: 10,028)

ปูซาน (부산) 7,582 (ชาย: 3,217 / หญิง: 4,365)

แทกู (대구) 5,344 (ชาย: 2,090 / หญิง: 3,254)

อินชอน (인천) 8,536 (ชาย: 4,687 / หญิง: 3,849)

กวางจู (광주) 3,984 (ชาย: 1,607 / หญิง: 2,377)

แทจอน (대전) 2,515 (ชาย: 619 / หญิง: 1,896)

อุลซาน (울산) 3,158 (ชาย: 1,523 / หญิง: 1,635)

เซจง (세종) 1,048 (ชาย: 620 / หญิง: 428)

คยองกีโด (경기도) 61,765 (ชาย: 37,016 / หญิง: 24,749)

คังวอนโด (강원도) 4,354 (ชาย: 1,663 / หญิง: 2,691)

ชุงช็องบุกโด (충청북도) 8,289 (ชาย: 4,399 / หญิง: 3,890)

ชุงช็องนัมโด (충청남도) 14,273 (ชาย: 7,584 / หญิง: 6,689)

จอลลาบุคโด (전라북도) 6,825 (ชาย: 2,636 / หญิง: 4,189)

จอลลานัมโด (전라남도) 8,506 (ชาย: 3,900 / หญิง: 4,606)

คย็องซังบุกโด (경상북도) 13,487 (ชาย: 6,521 / หญิง: 6,966)

คย็องซังนัมโด (경상남도) 16,548 (ชาย: 9,374 / หญิง: 7,174)

เชจูโด (제주도) 3,074 (ชาย: 1,635 / หญิง: 1,439)

ตัวเลขข้างต้นเป็นผลรวมของคนไทยที่มีลงทะเบียนและชาวไทยที่เข้ามาระยะสั้น (ไม่ได้ลงทะเบียน) และอยู่เกิน 90 วัน

อย่างไรก็ตาม เป็นการยากที่จะระบุพื้นที่ที่อยู่อาศัยของคนไทยที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้จริง ดังนั้นจึงมีการกระจายตามอัตราส่วนแล้วแต่ตามภูมิภาคและสัญชาติ

 

ชาวไทยในเกาหลี

 

จำนวนประชากรไทยพบว่ามีมากที่สุดคือ 11,271 คนในเมืองฮวาซ็อง (화성시)

นอกจากนั้นแล้วมีการแบ่งจำนวนชาวไทยตามเมืองต่างๆ ในเกาหลีดังนี้ คิมโป (김포시) (4,982 คน), โพชอน (포천시)(4,437 คน), กิมแฮ (김해시)(4,176 คน), พาจู (파주시)(3,709 คน), ชอน่าน (천안시)(3,601 คน), พย็องแทค (평택시)(3,491 คน) , คย็องกี – โดกวางจู (경기도광주시)(3,341 คน), ซีฮึง (시흥시)(3,235 คน), ชางวอน (창원시)(2,795 คน), อาซาน (아산시)(2,702 คน), ยงอิน (용인시)(2,697 คน), ยางจู (양주시)( 2,549 คน), อิชอน (이천시)(2,467 คน), อึมซอง (음성군)(2,417 คน), อันซอง (안성시)(2,333 คน), โกยาง (고양시)(2,179 คน), คยองจู (경주시)(2,158 คน), คย็องซาน (경산시)(2,134 คน) , เชจู (제주시)(2,017 คน), ซูวอน (수원시)(2,017 คน), ชองจู (청주시)(2,017 คน).

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail