ส่องสถานะนำเข้าแรงงาน E-9 คาดภายในสิ้นปี 73,000 คนเตรียมบินเข้า

แรงงานต่างชาติจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าประเทศเกาหลีเนื่องจาก COVID-19 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เวลานี้ได้ถึงเวลาที่จะเดินทางเข้าประเทศแล้ว

นำเข้าแรงงาน

กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) จะอนุญาตให้แรงงาน E-9 จำนวน 26,000 คนเข้าประเทศภายในเดือนสิงหาคม และจะสนับสนุนแรงงาน 28,000 คนที่ได้รับใบอนุญาตการจ้างงาน (고용허가서) แล้วแต่ยังไม่สามารถเข้าเกาหลีได้ให้สามารถเดินทางเข้าได้ภายในปีนี้

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แรงงาน E-9 จำนวน 73,000 คนได้เวลาทยอยเดินทางเข้าประเทศภายในสิ้นปีนี้

ตามรายงานของศูนย์บริการข้อมูลแรงงานแห่งเกาหลีใต้ (한국고용정보원) เผยแรงงาน E-9 จำนวน 161,921 คนนั้นได้ทำงานอยู่ในเกาหลีภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (EPS) ซึ่งอ้างอิงจากไตรมาสแรกของปีนี้ แต่หากเมื่อเทียบกับปี 2019 (แรงงาน EPS : 223,058 คน) ก่อนเกิดโควิด-19 พบว่าลดลงกว่า 27%

นำเข้าแรงงาน

โดยแบ่งเป็นบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการผลิต 131,966 คน อุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์ 18,208 คน อุตสาหกรรมประมง 5,953 คน อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5,556 คน และอุตสาหกรรมบริการ 238 คน

คย็องกีโดเป็นพื้นที่มีการจัดจ้างงานมากที่สุดซึ่งมีแรงงานต่างชาติกว่า 68,913 คน

สถิติแรงงาน E-9 ที่เข้าประเทศในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้ 51,366 คนในปี 2019, 6,688 คนในปี 2020 และ 10,501 คนในปี 2021 ตั้งแต่เกิดการระบาดของ COVID-19 จำนวนแรงงานเข้าประเทศก็ลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

นำเข้าแรงงาน

อย่างไรก็ตามปีนี้มีการนำเข้าแรงงานแล้วกว่า 19,000 คนตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานี้

ในอนาคต เที่ยวบินระหว่างประเทศจะเพิ่มขึ้นสำหรับแรงงาน E-9 ที่จะเดินทางเข้าประเทศ และอายุของใบรับรองการออกวีซ่าที่ออกให้นายจ้างก็จะมีการขยายออกไปให้จากเดิมหกเดือนเป็นหนึ่งปี

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว