1 พ.ย. นี้ เริ่มเข้าสู่การอยู่ร่วมกับโควิด “เล็งยกเลิกกักตัวต่างชาติเข้าเกาหลี”

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไปเกาหลีใต้จะเข้าสู่การใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19

ยกเลิกกักตัว

การปรับตัวเข้ากับโรคโควิด-19 ที่ทางการเกาหลีใต้จะนำมาใช้นั้น จะมีการดำเนินการแบ่งข้อกำหนดออกเป็น 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนการเริ่มปรับตัวขั้นตอนแรกนั้นจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ และจะปรับตัวเข้าสู่การอยู่ร่วมกับโควิดขั้นที่ 2 ในวันที่ 13 ธันวาคม และขยับเข้าไปถึงขั้นที่ 3 ในวันที่ 24 มกราคม 2022

ในขั้นตอนการปรับตัวขั้นตอนแรก สถานอำนวยความสะดวกทั้งหมด (ยกเว้นสถานบันเทิง) อนุญาตให้เปิดให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงตามอัธยาศัย และจะมีการนำ ‘บัตรผ่านวัคซีน’ เข้ามาประยุกต์ใช้กับสถานบันเทิงและสถานอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในร่ม (ในระยะแรก สถานบันเทิงยังจะถูกจำกัดให้บริการได้จนถึงเวลาเที่ยงคืน)

นอกจากนี้ จะมีการอนุญาตให้ชุมนุมส่วนตัวได้ถึง 10 คนทั่วประเทศ อนุญาตให้มีกิจกรรมรวมตัวกันได้น้อยกว่า 100 คนโดยไม่มีเงื่อนไข และถ้าหากรวมตัวกันเกินนั้นจะต้องมีการนำ ‘บัตรผ่านวัคซีน’ เข้ามาใช้

ยกเลิกกักตัว

ในการปรับตัวขั้นที่ 2 สถานบันเทิงจะได้รับอนุญาตให้เปืดได้อิสระไม่จำกัดเวลา แต่ยังคงการชุมนุมส่วนตัวไว้อยู่ที่ 10 คน

นอกจากนี้ หากมีกิจกรรมกลางแจ้งไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกิจกรรมในร่มควรต้องมีการสวมหน้ากากอยู่

ในการปรับตัวระดับที่ 3 จะยกเลิกข้อจำกัดต่างๆ ตามสถานอำนวยความสะดวก, งานกิจกรรมต่างๆ และการชุมนุมส่วนตัวทั้งหมดจะหายไป

นอกจากนี้ ผู้ป่วยโควิดที่ไม่แสดงอาการและผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยจะได้รับ “การรักษาที่บ้าน” ในขณะที่โรงพยาบาลสนามตามท้องถิ่นจะค่อยๆ ลดจำนวนลง

หากมีการตรวจพบความเสี่ยงในระบบสาธารณสุข เช่น อัตราการทำงานของห้องไอซียูเพิ่มขึ้นและเตียงผู้ป่วยในล้นเกิน 80% กฎการอยู่ร่วมกับโควิดข้างต้นนี้จะถูกระงับชั่วคราว และปรับใช้ “แผนฉุกเฉิน” ทันที

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขวางแผนที่จะจัดทำแผนสรุปสุดท้ายและประกาศต่อสาธารณะในวันที่ 29 ต.ค. นี้

ยกเลิกกักตัว

อย่างไรก็ตาม คาดว่าอีกไม่นานชาวต่างชาติอาจจะสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องกักตัวหลังมีการนำนโยบายการอยู่ร่วมกับโควิด-19 เข้ามาใช้

ในขณะที่ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนโดยไม่ต้องมีการกักตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ทางรัฐบาลเกาหลีเองก็ควรจะมีกำหนดในด้านมาตรการที่สอดคล้องกันซึ่งจะถือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หากชาวต่างชาติที่เดินทางไปยังประเทศอื่นได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่มีการกักตัว ทางการเกาหลีเองก็มีความเป็นไปได้ที่จะให้ชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวก็จะได้รับอนุญาตให้ยกเว้นขากการกักตัวเช่นเดียวกัน

“แผนการอยู่ร่วมกับโควิด-19” ของหน่วยงานสาธารณสุขจะรวมไปถึงการปรับโครงสร้างแผนการจัดการระบบใหม่สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศ

ประการแรก หน่วยงานสาธารณสุขวางแผนที่จะเปลี่ยนระบบการจัดการตรวจคนเข้าเมืองจากเดิมทีมี 5 ระดับ ปรับลดลงเหลือเพียง 3 ระบบ

ระดับ 1 (สีเขียว) จะกำหนดใช้กับประเทศที่มีความปลอดภัยสูง โดยจะตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดเรื่องการขอวีซ่าเข้าเมืองสำหรับต่างชาติ และลดข้อยกเว้นการกักตัวและการตรวจหาโควิดด้วยวิธี PCR สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว

ยกเลิกกักตัว

ระดับ 2 จะจำกัดเรื่องการขอวีซ่าเข้าประเทศ แต่จะยกเว้นการกักตัวหากเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วโดยจะเริ่มตั้งแต่ครึ่งแรกของปี 2022 นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะมีการปรับลดระยะเวลากักตัวให้สั้นลงจาก 14 วันเป็น 10 วัน

ในระดับ 3 (สีแดง) ยังมีข้อจำกัดในบางประเทศที่ยังไม่มีความปลอดภัยด้านการจัดการโรคระบาดจะมีการจำกัดด้านการออกวีซ่าให้ประเทศเหล่านั้นและจะมีการจัดการตรวจเข้มตั้งแต่บนเที่ยวบิน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว(1), แหล่งข่าว(2)