เคาะโควต้า EPS ใหม่ 59,000 ปีหน้า “แรงงานเก่า 40,000 เฮขยายวีซ่า 1 ปี”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม รัฐบาลเกาหลีได้จัดตั้งคณะกรรมการ (외국인력정책위원회) เพื่อกำหนดจำนวนแรงงาน E-9 ที่สามารถเข้าประเทศเกาหลีได้ในปีหน้าผ่านระบบอนุญาตจัดจ้างงาน (EPS) โดยระบุไว้ถึง 59,000 คน

EPS

เรียกได้ว่าเพิ่มโควต้าเดิมขึ้นไปกว่า 7,000 คนซึ่งนี้เป็นจำนวนที่มากกว่ายอดเดิม 52,000 ในปีนี้

เนื่องจากจำนวนแรงงานต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีลดลง กว่า 60,000 คนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากวิกฤตโควิด-19 จึงพิจารณาได้ว่าภายในประเทศขาดกำลังคนจากต่างประเทศทั้งในด้านการผลิต การเกษตร และการประมง

นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนการคาดการณ์ของรัฐบาลเกาหลีใต้ไว้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ, เศรษฐกิจ และการจ้างงานของเกาหลีใต้จะดีขึ้นในปีหน้า

EPS

จำนวนแรงงานต่างชาติคาดจะนำเข้ามาใหม่กว่า 59,000 คน จะมีการแบ่งไปตามภาคสายงานต่างๆ อาทิ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 44,500 คน, ภาคเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 8,000 คน, ภาคการประมง 4,000 คน, ด้านการก่อสร้าง 2400 คน และด้านงานบริการ 100 คน

นอกจากนี้แล้วด้วยผลกระทบจากการแพร่กระจายโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้แรงงานต่างชาติต้องเข้าและออกนอกประเทศได้ยากขึ้น จึงได้มีการขยายระยะเวลาการจ้างงานของแรงงานต่างชาติประมาณ 40,000 คน (E-9 และ H-2) ซึ่งเดิมที่วีซ่าจะหมดอายุระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2022 จะได้รับการต่อฟรีวีซ่าอัตโนมัติ

หากเป็นเรื่องยากสำหรับแรงงานต่างชาติที่จะเข้าประเทศหลังจากไตรมาสแรกของปี 2022 คณะกรรมการจะจัดการพิจารณาอีกครั้งในเดือนมีนาคมเพื่อพิจารณาขยายกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมได้

EPS

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว