ตามข้อมูลของสมาพันธ์ SMEs แห่งเกาหลี (중소기업중앙회: KBIZ) เมื่อวันที่ 21 กันยายนผู้ผลิตที่ขาดแคลนกำลังคนอย่างรุนแรงกำลังผลักดันให้มีแรงงานต่างชาติเข้ามา จากการสำรวจมีการระบุบริษัทที่ต้องการกำลังคนอย่างเร่งด่วน และได้มีการขอให้กระทรวงการจ้างงานและแรงงานให้นำเข้าแรงงานมายังเกาหลีใต้ 300 คน

สมาพันธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งเกาหลีกำลังผลักดันให้มีการนำเข้าแรงงาน 100-150 คนเข้าประเทศหลังเทศกาลชูซ็อกเป็นกลุ่มแรก และคาดว่าแรงงานจะถูกส่งไปในฐานะผู้ผลิตหลังจากแยกกักตัว 2 สัปดาห์เรียบร้อย

 

EPS

 

ตามข้อมูลของบริการข้อมูลการจ้างงานของเกาหลี (한국고용정보원: KEIS) จำนวนแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศผ่านระบบอนุญาตการจ้างงาน (E-9) อยู่ที่ 220,000 คนในช่วงครึ่งหลังของปี 2019 แต่ครึ่งปีแรกของปี 2020 ได้ลดลงต่ำกว่า 190,000 คน

ในบรรดาประเทศที่มีแรงงานต่างชาติในสัดส่วนสูงในเกาหลีได้แก่ กัมพูชาและเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีผลกระทบจากโควิด -19 ต่ำ จึงได้เป็นประเทศแรกๆ ที่เข้าสู่เกาหลีใต้ ทางด้าน KBIZ กำลังพิจารณาที่จะใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำเพื่อนำพวกเขาเข้ามายังเกาหลีเพื่อเตรียมจัดแรงงานลงตามหมู่บ้านเกษตรกรรมและชาวประมงที่ขาดแคลนแรงงานอย่างรุนแรง รวมไปถึงตามโรงงานผู้ผลิต

 

EPS

 

แรงงานต่างชาติที่จะเดินทางเข้าเกาหลีใต้จะได้รับการตรวจหา COVID-19 ที่สถาบันทางการแพทย์ที่สถานทูตเกาหลีกำหนดไว้ จะมีการทดสอบเพิ่มความแม่นยำด้วยการใช้ RT-PCR จะไม่ใช่เพียงแค่ชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19 เท่านั้น

เฉพาะคนงานที่ได้รับการยืนยัน COVID-19 ติดลบเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเกาหลีได้ และจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมในเกาหลีหลังเข้ามาได้แล้วอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสถานที่แยกกักตัวคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 2 ล้านวอน – 3 ล้านวอนต่อคนซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้เพื่อแลกกับการรับแรงงานเข้า

 

EPS

 

เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ประเทศไทยยังถูกกีดกันจากแผนการนำเข้าในรอบที่ 1 แต่หากการจัดหากำลังคนของ E-9 ผ่าน เที่ยวบินเช่าเหมาลแรงงานไทยก็มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางเข้าประเทศในลักษณะเดียวกันนี้ในภายหลัง

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account