นับตั้งแต่มีการยืนยันการติดเชื้อในคนไทยรายแรกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ก็พบคนไทยอีก 31 คนที่ได้รับการยืนยันเพิ่มในวันที่ 24 ธันวาคม ทำให้ยอดรวมคนไทยติดเชื้อทั้งสิ้น 32 คน

มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังเกิดการระบาดทั้งหมด 91 คน ผลตรวจหาเชื้อเป็นบวก 31 คน และผลตรวจเป็นลบ 32 คน รอผลตรวจเพิ่มอีก 28 คน อย่างไรก็ตามอาจจะมีกรณีที่ได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจาก 28 รายที่ยังรอผลตรวจอยู่

 

ผีน้อยชอน่าน

 

ผู้ติดเชื้อยังได้รับการยืนยันว่าได้แวะไปที่ W-Mart ซึ่งเป็นสถานที่ๆ คนไทยที่ทำงานตามฟาร์มและโรงงานใกล้เคียงแวะเข้าไปใช้บริการ แรงงานไทยบางส่วนก็มีการระบุตัวแล้วว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

 

เจ้าหน้าที่เมืองชอน่านกล่าว

“คนไทย 32 คน ที่อาศัยอยู่ในชอน่านได้รับการยืนยันว่าเป็นโควิด -19 จริง”

“ร้าน W-Mart มีการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารจากทั่วทุกมุมโลก จึงมักเป็นสถานที่ๆ ชาวต่างชาติ รวมถึงคนงานชาวไทยที่ทำงานตามโรงงานและฟาร์มใกล้เคียงมักจะแวะมากระจุกตัวอยู่บริเวณชั้น 2 ของ W-mart”

 

ผู้ติดเชื้อบางรายถูกระบุว่าเป็นผู้อยู่อาศัยอย่างผิดกฎหมายทำให้ยากต่อการติดตามเส้นทางการติดต่อกับคนอื่น เนื่องจากธรรมชาติของผู้อพยพผิดกฎหมายแล้ว พวกเขาไม่เต็มใจที่จะแจ้งหรือบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางไปไหนมาไหนของตนเอง เมืองชอน่านจึงได้เตรียมแผนที่จะตรวจสอบเส้นทางไปมาของผู้ติดเชื้อผ่านระบบ GPS และการใช้งานบัตรเดบิตหรือเครดิตของแรงงานไทยที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อแทน

 

ผีน้อยชอน่าน

 

เมืองชอน่านยังได้ออกประกาศว่าจะมีการตรวจหาโควิด-19 ให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงวีซ่าและจะดำเนินการตรวจหาเชื้ออย่างเต็มรูปแบบในกลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในพื้นที่ชนบท (รวมถึงผู้อพยพผิดกฎหมายด้วย)

จะมีการจัดตั้งศูนย์คัดกรองเคลื่อนที่ในแต่ละพื้นที่ชนบทของชอน่านเพื่อทำการตรวจหาผู้อาจจะติดเชื้อให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้แล้วได้มีการจัดตั้งคลินิกคัดกรองชั่วคราวบริเวณศาลากลางชอน่านเพื่อให้ชาวบ้านในท้องถิ่นชอน่านได้รับการตรวจ COVID-19 ฟรีด้วย!

 

[เช็คพิกัดที่ตั้งคลินิกชั่วคราว]
https://goo.gl/maps/RSFiQhRVMNFhSYuP9

 

ผีน้อยชอน่าน

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account