เกิดข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับการข้อความที่มีอคติเชิงลบต่อบางประเทศในหนังสือเรียนมาตรฐานของโครงการแนะแนวการแต่งงานระหว่างประเทศ (국제결혼안내프로그램) ที่กระทรวงยุติธรรม (법무부) จัดพิมพ์ให้ไว้

ตามข้อมูลที่ผู้แทน คิมจินแอ จากกระทรวงยุติธรรมส่งมานั้นพบว่ามีสำนวนที่เสริมสร้างอคติเชิงลบในหนังสือเรียนที่กล่าวถึงชาวไทย,เวียดนาม,จีน, กัมพูชา, มองโกเลีย, อุซเบกิสถาน, และฟิลิปปินส์ใน ‘แบบศึกษาของโปรแกรมแนวทางการแต่งงานของคู่รักระหว่างประเทศ (국제결혼안내프로그램) ‘แนวทางสำหรับผู้คน (ชาวเกาหลี) ที่ต้องการแต่งงานในต่างประเทศ

โปรแกรมนี้จะแนะแนวการแต่งงานของคู่รักระหว่างประเทศโดยกำหนดให้มีการอบรมให้เสร็จสิ้นใน 4 ชั่วโมง หากคู่สมรสชาวเกาหลีแต่งงานกับคู่สมรสที่มีสัญชาติไทย,เวียดนาม,จีน,กัมพูชา,มองโกเลีย, อุซเบกฯ, และฟิลิปปินส์

โดยเนื้อหาต่างๆได้ถูกรวบรวมอยู่ใน ‘표준교재 – 문화편’ ที่เผยแพร่ในปี 2019 บทความลางตอนที่ปรากฏในหนังสือ

 

แต่งงานต่างชาติ

 

[ประเทศไทย]

– คนไทยมักจะไม่ค่อยคิดอะไรอย่างลึกซึ้ง และมักหลีกเลี่ยงความคิดสร้างสรรค์ คนไทยหวังเพียงจะทำอะไรให้เสร็จเร็วๆ แต่ไม่ค่อยสนใจถึงผลลัพธ์ว่าจะออกมาดีหรือไม่ แต่มักจะให้ความสำคัญกับการทำนั้นๆว่าตนได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว

 

แต่งงานต่างชาติ

 

[เวียดนาม]

– คนเวียดนามมักจะแก้ตัวและหาเหตุผลในสิ่งที่ตนทำผิดและไม่ยอมรับเพราะเห็นคุณค่าในตัวเองและมีนิสัยชอบออม

– เมื่อพวกเขาทำผิดพวกเขามักจะแก้ตัวหลายครั้งแทนที่จะขอโทษหรือยอมรับมัน …

 

แต่งงานต่างชาติ

 

[กัมพูชา]

– พวกเขาเกลียดการวิพากษ์วิจารณ์ความผิดของพวกเขาและหากมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะพวกเขาจะต้องตอบโต้ทันที

– พวกเขามีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างกะทันหัน

 

แต่งงานต่างชาติ

 

[ฟิลิปปินส์]

– พวกเขาคิดว่ามันไม่มีความหมายอะไรที่จะไปยุ่งหรือเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขาไม่ว่าจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวเพราะนั่นไม่ได้ช่วยอะไรพวกเขาแต่อย่างใด

– ไม่ค่อยรักษาข้อตกลงหรือนัดหมายกับผู้คนให้ตรงเวลาหรือแก้ไขภายในกรอบอย่างเป็นทางการ

– ความรุนแรงที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นหากถูกดูถูก

– ชาวฟิลิปปินส์มีความซับซ้อนเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตา

 

แต่งงานต่างชาติ

 

[ชาวจีน]

คนจีนคิดว่าตัวเองเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมและมักจะคิดว่าคนรอบข้างเป็นคนป่าเถื่อนเพราะวัฒนธรรมของพวกเขามีพื้นฐานมาจาก “ทัศนคติที่เชื่อว่าตนเป็นศูนย์กลาง” เท่านั้น

 

ผู้แทนคิมจินแอกล่าว

“แม้ว่าขั้นตอนการออกวีซ่าและวัฒนธรรมอาหารการกินจะได้รับการอธิบายในเชิงบวกเป็นอย่างดี แต่การอธิบาย ‘สัญชาติ’ ของประเทศเพียงไม่กี่บรรทัดก็เป็นอคติในตัวมันเอง”

“จะเป็นไรไหมถ้าประเทศอื่น ๆ อธิบายเกาหลีแบบนี้”

“เป็นเรื่องน่าแปลกที่หนังสือเรียนที่ตีพิมพ์ในปี 2019 ล้าหลังในเรื่อง Human Rights Sensitivity เราควรแน่ใจว่าเราสามารถเคารพและเข้าใจวัฒนธรรมของกันและกันได้”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account