รัฐบาลเกาหลีถกประเด็น “ไม่มีวีจะอยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไร”

 

ตั้งแต่เริ่มฤดูกาลการทำเกษตรก็เริ่มมีการหารือกันว่าควรหามาตรการในการนำแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักมาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

ชาวนาในชุงช็องนัมโดเผย
“แม้ว่าจะไม่ใช่เพราะ COVID-19 แต่ฉันก็กังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนคนในพื้นที่ชนบทที่เริ่มหายากขึ้นและสถานการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเนื่องจาก COVID-19 อีก”

“ฉันไม่สามารถจะหาใครมาช่วยได้ ในที่สุดก็ต้องจ้างต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนัก”

รัฐบาลเกาหลี

คิม บอง-ฮัก หัวหน้าสหภาพแรงงาน 익산원예농협กล่าว
“มีเกษตรกรจำนวนมากที่ใช้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนัก เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในพื้นที่ชนบทอย่างมาก จำเป็นต้องมีมาตรการในการใช้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักอย่างถูกกฎหมาย”

“หากมีการจัดตั้งระบบเพื่อให้ต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการจัดหากำลังคนก็สามารถแก้ไขได้เช่นกัน รัฐบาลควรจะเตรียมมาตรการสนับสนุนอย่างแข็งขัน”

เจ้าหน้าที่จาก 전주원예농협 กล่าว
“เนื่องจากไม่มีผู้คนในพื้นที่ชนบทจึงเป็นความจริงในพื้นที่ชนบทที่แม้แต่แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ได้รับการจัดจ้างตามศูนย์ทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าขาดแคลนแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมาย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการจ้างแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักให้อยู่อย่างถูกกฎหมาย”

หลังจากรับฟังความคิดเห็นของเกษตรกร กระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบท (농림축산식품부) ได้พยายามปรึกษากับกระทรวงยุติธรรม (법무부) เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในชนบทผ่านการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนัก

รัฐบาลเกาหลี

อย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมไม่เห็นด้วยกับแผนดังกล่าวเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น ความเท่าเทียมกัน

มีชาวต่างชาติจำนวนมากใน 16 ประเทศที่ต้องการทำงานในเกาหลีผ่านระบบอนุญาตจัดจ้างงาน พวกเขาได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันสอบเข้ามาและแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการคัดเลือกพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าเกาหลีได้

อย่างไรก็ตามมันทำให้เกิดข้อกังขาในปัญหาเรื่องความเสมอภาคสำหรับแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักซึ่งเข้าสู่ตลาดงานในเกาหลีโดยไม่มีการผ่านกระบวนการนี้

นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการร้องเรียนจากแรงงานต่างชาติที่ถูกกฎหมายที่ต้องทนกับระบบอนุญาตจัดจ้างงานที่ไม่มีเหตุมีผล

นอกจากนี้เนื่องจากการเบี่ยงเบนของชาวต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนเมื่อเร็ว ๆ นี้มีความเป็นปรปักษ์อย่างมากในหมู่ชาวเกาหลีทั่วไปต่อแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้และไม่ต้องจ่ายภาษี หากรัฐบาลเสนอแผนการออกกฎหมายแรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักให้มีสิทธิ์อยู่อย่างถูกต้องก็อาจจะมีการต่อต้านมากขึ้นในหมู่ประชาชนเกาหลีทั่วไป

รัฐบาลเกาหลี

อย่างไรก็ตามจุดยืนของรัฐบาลเกาหลีไม่สามารถละเลยได้ โดยเฉพาะชาวเกาหลีจำนวนมากที่ดำเนินกิจการตามโรงงานและฟาร์ม

ทางด้านประเทศไทยเองก็ยังเคยผลักดันให้ออกกฎหมายรับรองชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนชาวกัมพูชา, เมียนมาร์, และลาว ในขณะที่สหรัฐฯก็กำลังผลักดันให้แก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองเพื่อให้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน

‘การทำให้แรงงานต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักให้อยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย’ ควรได้รับการเผยแพร่และรับหังความเห็นชอบและรับฟังข้อคัดค้านไปด้วยกัน เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และจำเป็นต้องมีฉันทามติทางสังคมที่เหมาะสม

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail