ประธานมูลนิธิต.ม.ลั่น “ยุคโควิดผีน้อยควรได้ขึ้นทะเบียน”

 

“จนถึงขณะนี้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักมีเพียงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างการปราบปรามหรือกระตุ้นให้เกิดการเดินทางออกนอกประเทศโดยสมัครใจ แต่ในยุค COVID-19 ผมกลับคิดว่าเราไม่ควรปราบปรามพวกเขา แต่เปลี่ยนไปใช้การพำนักตามกฎหมายและดำเนินไปในทางที่จะได้รับประโยชน์ทั้งสังคมเกาหลีและชาวต่างชาติเห็นจะดีกว่า”

ผีน้อย

นายชเว ยัง-กิล (59) ประธานมูลนิธิบริการด้านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี (Korea Immigration Service Foundation) เริ่มทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกิมโปในปี 2531 และทำงานกับผู้อพยพมานานกว่า 30 ปี

“การระบาดของ COVID-19 ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งปีทำให้เกิดปัญหาการอพยพหลายอย่างงานแรกที่ต้องแก้ไขคือชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนัก”

“การขาดแรงงานต่างชาติ, สภาพการทำงานที่ย่ำแย่ของชาวต่างชาติ, และผู้ขอลี้ภัยสะสม ควรได้รับการแก้ไข เนื่องจาก COVID-19 ทำให้สิ่งเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยต่อโลกภายนอก”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชเว ยัง-กิล ประธานคณะกรรมการกล่าวว่า งานแรกที่ต้องแก้ไขคือ ‘แรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนัก’

“ถ้าเราแก้ปัญหาการพักอาศัยของผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนัก ผมคิดว่าเราจะมีคำตอบสำหรับปัญหาอื่น ๆ”

ผีน้อย

จำนวนผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักในปี 2563 อยู่ที่ 392,196 คนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในรอบ 4 ปี

“ซึ่งต่างจากชาวต่างชาติที่ถูกกฎหมาย ปัญหาใหญ่ที่สุดในตอนนี้ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักเหล่านี้เราจะไม่สามารถระบุความเคลื่อนไหวหรือถิ่นที่อยู่ของพวกเขาได้ รัฐบาลมีการแนะให้ไม่มีการปราบปรามชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักหากพวกเขาออกมาทำการตรวจหา COVID-19”

“แต่ก็ยังไม่วายที่พวกเขาจะต้องระมัดระวังตัว หรือไม่ก็เลือกที่จะเมินเฉยกับการแนะของทางรัฐ อีกทั้งการรับรู้ของชาวต่างชาติเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่ถดถอยลงเรื่อยๆ เนื่องจากภาพลักษณ์ด้านลบของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักทำให้วิตกกังวลเพิ่มขึ้น”

เขาหักล้างความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนที่อยากจะให้มีการปราบปรามอย่างเต็มที่

ผีน้อย

“การปราบปรามเพิ่มความเข้มแข็งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในช่วงเวลาที่เที่ยวบินน้อยลงไม่มีอิสระในการเข้าหรือออกจากประเทศ ศูนย์พักพิงต่างชาติที่เริ่มไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักได้ทั้งหมด”

ประธานชเว ยัง-กิล กล่าวว่า “มันมีวิธีที่ทำได้จริงในการทำให้คนต่างชาติที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้เป็นผู้พำนักอย่างถูกกฎหมาย”

“แม้มันจะเป็นเรื่องยากที่จะให้คนทั้ง 400,000 คนได้สถานะเข้าพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่เราควรก็ควรมีการสนับสนุนให้มีผู้พำนักระยะสั้นโดยไม่ได้ลงทะเบียนพำนักให้อยู่ในเกาหลีอย่างถูกกฎหมายเสียที”

“นอกจากนี้การทำเช่นนั้นก็ยังจะส่งผลในเชิงบวกต่อการจัดการการกักกันและการแก้ไขปัญหาการขอผู้ลี้ภัย อีกทั้งยังเป็นแนวโน้มของโลกในการเปลี่ยนผู้อยู่อาศัยที่ไม่ได้ลงทะเบียนพำนักให้เป็นผู้ที่ถูกกฎหมาย”

“จะได้รับการต้อนรับในพื้นที่ชนบทและศูนย์อุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานข้ามชาติ หากแรงงานอพยพมาตั้งถิ่นฐานอย่างปลอดภัยในเกาหลีก็จะเป็นผลดีสำหรับเกาหลีเช่นกัน”

“เราจะพิจารณามาตรการสนับสนุนต่างๆเพื่อช่วยให้ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการในสถานการณ์ COVID-19 และตั้งรกรากในสังคมเกาหลีต่อไป”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail