ตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 แรงงาน E-9 และแรงงาน H-2 ที่ทำงานในสถานที่ทำงานที่มีพนักงานมากกว่า 30 คนจะต้องได้รับการประกันการจ้างงาน (고용보험)

นายจ้างจะต้องลงทะเบียนประกันการจ้างงานภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเซ็นสัญญาจ้างงานกับแรงงานต่างชาติ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการการว่างงาน (실업급여) และค่าลาคลอด (육아휴직급여) พวกเขาจะต้องลงทะเบียน ‘ประกันการจ้างงานต่างชาติ (외국인 고용보험)’ เพิ่มเติมหลังจากมีการปรึกษาหารือระหว่างนายจ้างและแรงงาน

นอกจากนี้ธุรกิจที่มีพนักงานอย่างน้อย 10 คนแต่น้อยกว่า 30 คน จะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนโคยงโบฮ็อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 เป็นต้นไป
ส่วนธุรกิจที่มีพนักงานน้อยกว่า 10 คนจะเริ่มดำเนินการลงทะเบียนโคยงโบฮ็อมได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป

 

โคยงโบฮ็อม

 

หลายคนก็กำลังมีคำถามว่า

การประกันการว่างงาน (실업급여)และการประกันลาคลอด (육아휴직급여 ) คืออะไร

โคยงโบฮ็อม (การประกันการมีงานทำ) นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เบี้ยประกันผลประโยชน์กรณีว่างงาน (실업급여보험) และเบี้ยประกันความมั่นคงในงานและการพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ (고용안정·직업능력개발사업보험)

ในการแก้ไขครั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีข้อบังคับต่อแรงงานว่าทุกคนจะต้องลงทะเบียนประกันการจ้างงาน (고용안정·직업능력개발사업보험) และนายจ้างจะต้องจ่าย 100%

 

โคยงโบฮ็อม

 

* 고용안정·직업능력개발사업보험: เบี้ยประกันใช้เพื่อส่งเสริมและรักษาการจ้างงาน

* 실업급여보험: เมื่อคนงานตกงานรัฐจะจ่ายเงินให้เขาหรือเธอเป็นระยะเวลาหนึ่งและรวมถึงการจ่ายเงินในการคลอดบุตรและการดูแลเด็ก

เพื่อที่จะขอรับค่าประกัน 실업급여 นายจ้างและคนงาน E-9 จะต้องลงทะเบียนสมัคร ‘외국인고용보험’ เพิ่มเติม

 

อย่างไรก็ตาม นายจ้างส่วนใหญ่มักจะไม่สมัคร ‘ประกันการจ้างงานชาวต่างชาติ’ (외국인고용보험 ) เนื่องจากเจ้าของธุรกิจจะต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ 50% และคนงานอีก 50% และประกันนี้ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องทำ

 

โคยงโบฮ็อม

 

และก็ไม่มีเหตุผลใดที่นายจ้างชาวเกาหลีจะต้องมาจ่ายเงินเพิ่มให้

แม้ว่าคนงาน E-9 จะมี ‘ประกันการจ้างงานชาวต่างชาติ’ ( 외국인고용보험 ) ก็ตาม แต่ก็ยังดูจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนงาน E-9 ที่จะได้รับผลประโยชน์จากการว่างงาน เนื่องจากพวกเขาต้องรีบหางานให้ได้ภายในสามเดือนหลังตกงาน

สรุปผลประโยชน์จากประกัน 실업급여และประกัน 육아휴직급여 ดูเหมือนจะไม่ค่อยตอบโจทย์ต่อแรงงาน E-9 เสียเท่าไหร่

(* F-2, F-5 และ F-6 มีสิทธิ์ได้รับการประกันการจ้างงานแล้วและมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างกรณีว่างงานและค่าเลี้ยงดูบุตรเช่นเดียวกับชาวเกาหลี)

(* E-1 ~ E-7 มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการการว่างงานเนื่องจากได้รับอนุญาตให้อยู่นานเกินหกเดือน (ด้วยวีซ่าหางาน D-10) หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างงาน

 

โคยงโบฮ็อม

 

แต่อย่างไรเสีย รัฐบาลเกาหลียังคงจะต้องแก้ไขกฎหมายที่จะนำมาบังคับใช้ให้แรงงานต่างชาติต้องสมัครประกันการจ้างงาน เพื่อรับผลประโยชน์หากตกงาน และแก้ไขระยะเวลาการว่างงานที่มีให้เพียง 3 เดือนของแรงงาน E-9

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2021 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account