เว้นระยะห่างทางสังคมต่อ ‘คงระดับ เพิ่มความเข้มงวด’

 

การเว้นระยะห่างทางสังคมและการห้ามชุมนุมเกิน 5 คน จะยังมีการขยายออกไปอีกจนถึงเวลา 00:00 น. ของวันที่ 11 เมษายน

* การเว้นระยะห่างทางสังคมในเขตมหานครโซล (수도권) อยู่ในระดับ 2 และส่วนนอกพื้นที่นอกเขตเมือง (비수도권) จะอยู่ในระดับ 1.5

เว้นระยะห่างทางสังคม

ในเขตกรุงโซลจะมีการจำกัดระยะเวลาดำเนินการให้เปิดให้บริการได้ถึงเวลา 22.00 น. ในสถานให้บริการต่างๆ อาทิเช่น สถานบันเทิง, ร้านอาหาร, คาเฟ่, สถานอำนวยความสะดวกด้านกีฬาในร่ม, และคาราโอเกะในเขตเมืองจะคงต้องงดให้บริการหลังเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ 11 เมษายน

ในการเว้นระยะห่างทางสังคมนี้ “กฎการกักกันพื้นฐาน” ที่ต้องปฏิบัติตามเสมอไม่ว่าจะใช้ระดับใดก็ตามมีดังนี้

[กฎการป้องกันและกักกักโรคพื้นฐาน]
▲ ต้องสวมหน้ากาก ▲ มีการจัดทำรายการหรือรหัส QR การเข้าใช้บริการ ▲ มีการระบายอากาศและการฆ่าเชื้อโรคตลอด ▲ ไม่ควรรับประทานอาหาร (ในที่สาธารณะบางที่) ▲ เข้มงวดห้ามผู้มีอาการติดเชื้อเข้าใช้บริการ ▲ การกำหนดให้มีการเว้นระยะห่าง ▲ แจ้งจำนวนผู้ใช้ที่สามารถเข้าใช้บริการได้ตามกฎกักกันโรค

เว้นระยะห่างทางสังคม

[สถานอำนวยความสะดวก / กฎการกักกันพื้นฐาน]
สถานอำนวยความสะดวกที่ควรปฏิบัติตามกฎการกักกันขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องคาราโอเกะ, ห้องจัดการแสดงในร่ม, โรงภาพยนตร์, ร้านคอมพิวเตอร์ (PC room), ร้านนวด, สถานที่เล่นกีฬาในร่ม, สถาบันกวดวิชา, สถานที่เล่นกีฬากลางแจ้ง, สนามกีฬา, ร้านเสริมสวย, สถานที่ทางศาสนา, คาสิโน, พิพิธภัณฑ์ศิลปะ, ห้องสมุดและนิทรรศการ

* ในห้องคอมพิวเตอร์ (PC rom) ผู้ใช้สามารถรับประทานอาหารได้หากมีฉากกั้นรูปตัวยูขั้นระหว่างกันและกัน

อย่างไรก็ตามหากมีพื้นที่เพียงพอสำหรับรับประทานอาหารก็ควรมีการเตรียมสถานที่แยกต่างหากเพื่อรับประทานอาหารได้

เว้นระยะห่างทางสังคม ต้องมีการจัดการคนงานให้เป็นไปตามกฎกักกันตามสถานที่ทำงานและหากคนงานมีอาการใด ๆ คล้ายโควิดให้ผู้ดูแลด้านการกักกันตัวตรวจสอบอาการของคนงานและให้ออกจากสถานที่พักหากมีอาการ

สถานอำนวยความสะดวกที่ต้องมีการจัดการที่หนาแน่นต่างๆ จะต้องแจ้งจำนวนผู้ที่สามารถเข้าใช้บริการไว้ ยกเว้นสถานอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการในลักษณะการจอง

รัฐบาลจะให้เวลาสถานที่ต่างๆ ในการจัดทำตามกฎการกักกันโรคขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 เมษายน และหลังจากนั้นจะตรวจสอบและจะมีบทลงโทษตามกฎการกักกัน

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail