ข่าวดี! E9,H2 ต่อวีซ่าฟรี 1 ปี!

 

เริ่มแล้ว! แรงงานต่างชาติที่ระยะเวลาวีซ่าจะหมดภายใน 13 เม.ย ~ 31 ธ.ค. 2021 นี้ จะได้รับการขยายระยะเวลาพำนักเพิ่มอีก 1 ปี

ด้วยสาเหตุของการขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากเพราะสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น ทำให้แรงงานต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้ได้

ต่อวีซ่าฟรี

เมื่อปีที่แล้วมีแรงงานเพียงแค่ 6,688 คนเดินทางเข้าประเทศ ส่วนปีนี้เพียง 1,412 คนที่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ส่งผลให้การลดลงของแรงงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้นโยบายปรับขยายวีซ่าให้แรงงานที่หมดระยะเวลาพำนัก จึงถูกนำไปขยายผลต่อภายในรัฐสภาจนได้มีมติเห็นชอบโดยทั่วกัน

ต่อวีซ่าฟรี

[รายละเอียดแผนการขยาย]
เป้าหมายหลัก:
– ผู้ถือวีซ่า E-9,H-2
– ผู้ที่ระยะเวลาวีซ่าหลังบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ(ใบกาม่า) สิ้นสุดในระหว่างวันที่ 13 เม.ย.~ 31 ธ.ค. 2021 [ผู้ที่อยู่ครบ 4 ปี 10 เดือน และ ผู้ที่อยู่ครบ 3 ปีเต็มก็ถือว่ามีสิทธิ์นั้น]

แม้แต่แรงงาน E-9 บางคนที่ได้รับการขยายวีซ่า 50 วันไปแล้ว ก็สามารถได้รับการขยายระยะเวลานี้เช่นกัน โดยนโยบายเริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้ (13 เม.ย. 2021) เป็นต้นไป

[การยื่นเรื่องขอต่ออายุวีซ่าตามนโยบายนี้]
– แรงงาน: ไม่ต้องยื่นเรื่องใดๆ ทั้งสิ้นระยะเวลาพำนักจะถูกขยายอัตโนมัติ
– นายจ้าง: สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและลูกจ้างต้องจำเป็นต้องทำการต่อสัญญาผ่านโคยงเซ็นเตอร์ หรือ เว็บไซต์ EPS หากต้องการจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการขยายวีซ่าต่อ

แรงงานต่างชาติที่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นในเวลานี้มีอย่างน้อย 70,128 ~ 114,596 คน โดยแบ่งเป็น E-9 กว่า 62,239 คน

ต่อวีซ่าฟรี

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail