งานฟาร์ม เริ่ม! จ่ายประกันสุขภาพทันที

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน (고용노동부) ประกาศแผนปรับปรุงสภาพการทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติ

ประการแรกแรงงานต่างชาติในพื้นที่ชนบทสามารถสมัครประกันสุขภาพได้ทันทีที่เข้ามาในประเทศ

งานฟาร์ม

ในอดีตแรงงานต่างชาติที่ทำงานในสถานที่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นธุรกิจจะสามารถสมัครประกันสุขภาพได้ก็ต่อเมื่อเข้ามาถึงเกาหลีใต้ได้แล้ว 6 เดือนเท่านั้น

นอกจากนี้รัฐบาลจะมีการสนับสนุนเบี้ยประกันสุขภาพช่วยเหลือถึง 50% ของค่าเบี้ยประกันสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติในพื้นที่ชนบท

อีกทั้งยังได้ขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนสถานที่ทำงานของแรงงานต่างชาติ

มีการตัดสินใจที่จะนำกรณีการจัดหาที่พักให้แรงงานต่างชาติที่เป็นอาคารชั่วคราวเช่น บ้านไวนิลหรือบ้านโรงเรือน, การหมดงานตามฤดูกาล เช่น งานเกษตรตามฤดูกาลและงานประมงตามฤดูกาล เป็นต้น เหตุผลเหล่านี้สามารถใช้เป็นเหตุผลในการเปลี้ยนสถานที่ทำงานได้

งานฟาร์ม

ตั้งแต่เดือนมกราคมมานั้นกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วด้านการไม่อนุญาตให้เจ้าของธุรกิจที่จัดหาที่พักแบบบ้านไวนิลหรือบ้านในโรงเรือนได้รับใบอนุญาตการจ้างงาน

การอนุญาตให้คนงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในบ้านไวนิลเปลี่ยนสถานที่ทำงานนั้นก็ได้รวมอยู่ในมาตรการที่รัฐบาลประกาศในเวลานั้นไปแล้วด้วย และนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด

มาตรการเปลี่ยนสถานที่ทำงานฉุกเฉินซึ่งนำมาใช้ในกรณีที่นายจ้างล่วงละเมิด ก็จะมีการขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ เช่น กรณีเพื่อนร่วมงาน, คู่สมรสของเจ้าของธุรกิจ, ญาติโดยตรงของเจ้าของธุรกิจ หากประพฤติล่วงละเมิดลูกจ้าง ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ของย้ายที่ทำงานได้ทันที

การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานจะได้รับอนุญาตแม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงเนื่องจากการละเมิดพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือเมื่อคนงานต่างชาติต้องหยุดพักเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนเนื่องจากการบาดเจ็บความเจ็บป่วยทางจิตหรือความเจ็บป่วยทางกายภาพ

งานฟาร์ม

 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะให้เจ้าของฟาร์มมีระยะเวลาผ่อนผันในการปรับปรุงที่พักแรงงานต่างชาติเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น

หากการปรับปรุงที่พักไม่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ผ่อนผันการดำเนินการใบอนุญาตสำหรับการจ้างแรงงานต่างชาติจะถูกเพิกถอนทันที และคนงานต่างชาติก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail