ขยายข้อบังคับถึง 6 มกราคมปีหน้า “เข้าเกาหลีต้องกักตัว 10 วัน”

รัฐบาลเกาหลีได้ตัดสินใจที่จะขยายมาตรการควบคุมโรคสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเกาหลีซึ่งเดิมทีมีกำหนดบังคับใช้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ธันวาคมแต่ขยายเวลาไปจนถึง 6 มกราคม 2022 ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการหลั่งไหลเข้ามาของไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์โอมิครอน

เข้าเกาหลีต้องกักตัว

รัฐบาลเกาหลีได้ออกกฎให้มีการกักตัวเองหลังเดินเข้ามาเกาหลีเป็นเวลา 10 วันในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยมีการใช้มาตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 16 ธันวาคม

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนที่ยังคงแพร่กระจายไปทั่วโลก และการขาดข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนอยู่มากทำให้ต้องมีการขยายมาตรการควบคุมโรคระบาดออกไปอีก

เนื่องด้วยมาตรการนี้ ชาวเกาหลีและชาวต่างชาติที่มีสถานะการพำนักในประเทศระยะยาวที่เดินทางเข้ามาจากทุกประเทศต้องกักตัวเป็นเวลา 10 วันเมื่อเดินทางมาถึงเกาหลีโดยจะบังคับใช้ไปจนถึงวันที่ 6 มกราคมปีหน้า แม้ว่าผู้นั้นจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ตามยังคงต้องกักตัวเช่นเดิม

เข้าเกาหลีต้องกักตัว

นอกจากนี้ก่อนเข้าประเทศเกาหลีผู้ที่เดินทางเข้าจะต้องมีการตรวจหาโควิดแบบ PCR ทั้งหมด 3 ครั้ง อาทิ วันแรกหลังจากเข้าประเทศ และก่อนวันหมดเวลากักตัว

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในระยะสั้นต้องกักตัวตามสถานที่อยู่อาศัยชั่วคราวเป็นเวลา 10 วันและต้องตรวจโควิดแบบ PCR สามครั้ง

การขอใบยกเว้นการกักตัว (격리면제서) ผู้ที่เดินมาจากต่างประเทศจะลดขอบเขตลงมาเหลือเพียงแค่ออกให้เพื่อมาร่วมงานศพและหน้าที่ราชการที่สำคัญเพียงเท่านั้น และมาตรการลดการออกเอกสารยกเว้นการกักกันจะขยายออกไปจนถึงวันที่ 6 มกราคม

เข้าเกาหลีต้องกักตัว

อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีการทำข้อตกลงผ่านโครงการ “Travel Bubble” อาทิ สิงคโปร์และไซปัน จะยังคงได้รับการยกเว้นการกักตัวเช่นเดิม แต่จะมีการเพิ่มมาตรการกักกัน เช่น การเสริมความแข็งแกร่งโดยมีข้อกำหนดให้ต้องมีใบผลตรวจโควิดแบบ PCR เป็นลบเพิ่มขึ้น

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว