ต่างชาติในเกาหลี รับวัคซีนโควิด-19 ฟรี!

 

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีคาดว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนฟรี!

เนื่องจากการระบาดนั้นเป็นลักษณะของโรคติดเชื้อที่ระบาดต่อกันได้ง่าย แม้แต่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเองจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างแอนติบอดีเป็นกลุ่มเพื่อให้ทั้งประเทศปลอดภัย

 

วัคซีนโควิด

 

จองอึนคย็องผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีกล่าวในการบรรยายสรุปเมื่อวันที่ 18 มกราคมนี้ว่า

“ตามขอบเขตของการฉีดวัคซีนแล้ว เราพิจารณาถึงสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน”

“ดังนั้นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีจึงจะรวมอยู่ในรายชื่อของการได้รับวัคซีน COVID-19 ฟรีด้วย”

“เราจะทำการวิเคราะห์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและขั้นตอนที่แน่นอนและหารือกับกระทรวงการต่างประเทศ”

 

วัคซีนโควิด

 

เพื่อกำจัดจุดบอดด้านการกักกันโรค เจ้าหน้าที่กักกันจึงได้ให้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับชาวเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการตรวจวินิจฉัยและการรักษา

เนื่องจากโรคติดเชื้อเป็นภัยคุกคามต่อทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือชนชั้น!

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว