นร.ต่างชาติเตรียมเริ่ม จ่ายประกันมีนาคมนี้!

 

นักเรียนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีเกิน 6 เดือนจะต้องสมัครประกันสุขภาพ (건강보험) และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 15 มกราคม กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (보건복지부) ได้ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการได้ปรับระบบประกันสุขภาพของชาวต่างชาติในเดือนกรกฎาคม 2019 โดยมีกำหนดให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน ต้องเข้าร่วมการประกันสุขภาพและกำชับว่าชาวต่างชาติที่ค้างชำระการประกันนั้นจะถึงขั้นต้องเสียผลประโยชน์ในการขยายระยะเวลาพำนัก

ในกรณีของนักเรียนต่างชาตินั้นเงื่อนไขการสมัครประกันได้ถูกระงับชั่วคราวมาเป็นเวลา 6 เดือน แต่ระยะเวลาการระงับจะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

 

 

ดังนั้นนักเรียนต่างชาติที่อยู่ในเกาหลีนานกว่า 6 เดือนในฐานะวีซ่า D-2 และ D-4 จะต้องสมัครเป็นสมาชิกประกันสุขภาพท้องถิ่น(건강보험 지역가입자) และชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

รัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะให้จ่าย 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีนี้ และมีแผนจะเพิ่มเป็น 40% ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 และปรับเป็น 50% หลังจากเดือนมีนาคม 2023

 

 

อย่างไรก็ตามนักเรียนแต่ละคนอาจมีระยะเวลาการสมัครประกันสุขภาพที่แตกต่างกัน

นักเรียนต่างชาติ (D-2) และนักเรียนชั้นประถมมัธยมต้นและมัธยมปลาย (D-4-3) ที่ต้องการจะรับปริญญาควรสมัครประกันสุขภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี ตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง เพื่อป้องกันช่องว่างทางการแพทย์

เช่นเดียวกันกับกรณีที่บุคคลที่เป็นผู้ถือวีซ่า F-4 ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยเหตุผลเพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาหรือการศึกษาระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เข้ามาศึกษาในฐานะนร.แลกเปลี่ยนในต่างประเทศหลักสูตรอื่น ๆ รวมถึงการฝึกอบรมภาษาจะต้องทำประกันสุขภาพก็ต่อเมื่อพวกเขาอยู่ในเกาหลีมาเป็นเวลา 6 เดือนขึ้นไป

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว