เริ่มกฎนับอายุบัตรผ่านวัคซีน “คาดฉีดวัคซีนทุก 6 เดือน”

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมเป็นต้นไป บัตรผ่านวัคซีน (방역패스) จะมีวันหมดอายุ 6 เดือนหลังได้รับวัคซีนล่าสุด

บัตรผ่านวัคซีนดังนั้นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนวันที่ 6 กรกฎาคม 2021 และหากยังไม่มีการฉีดวัคซีนเพิ่มเติม คุณก็จะไม่สามารถเข้าใช้บริการสถานบริการอเนกประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น ร้านอาหาร คาเฟ่ และคลับ

เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ระยะการฉีดวัคซีนใกล้จะหมดอายุแล้วจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 เพื่อรักษาอายุบัตรผ่านวัคซีนไว้ และอายุบัตรผ่านวัคซีนจะมีผลทันทีนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว

ณ วันที่ 2 มกราคม 2022 พบประชาชนกว่า 5.63 ล้านคนที่บัตรผ่านวัคซีนกำลังจะหมดอายุ

ในจำนวนนี้ 92% (5.18 ล้าน) ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งที่ 3 แล้วเพื่อขยายระยะอายุบัตรผ่านวัคซีนแล้ว

บัตรผ่านวัคซีน

การเช็ควันหมดอายุของบัตรผ่านวัคซีนสามารถตรวจสอบระยะเวลาใช้งานได้ในแอป ‘COOV(쿠브)’ ซึ่งจะมีการขึ้นเตือน 14 วันก่อนหมดอายุโดยระบุไว้ว่า “14일 경과” และหากมีการระบุว่าเหลือเวลากว่า 180 วันก่อนบัตรผ่านจะหมดอายุ จะมีการทำเครื่องหมายว่า “유효기간 만료”

หากหน้าจอแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณอาจจะต้องมีการอัปเดตแอปเพื่อเป็นการรีเฟรชแอป

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบวันหมดอายุเช่นเดียวกันตามข้างต้นได้ในแอป Kakao Talk และ Naver

ผู้ที่มีปัญหาในการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ เช่น COOV สามารถขอรับการออกเอกสารและใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนแบบเอกสาร (예방접종증명서) หรือสติกเกอร์แสดงการได้รับวัคซีน (예방접종스티커) ได้โดยขอผ่านศูนย์สาธารณสุข (보건소)

บัตรผ่านวัคซีนทางด้านสถานมีสถานอำนวยเอนกประสงค์กว่า 17 แห่งจำต้องมีการใช้ระบบบัตรผ่านวัคซีน อาทิ ร้านค้าขนาดใหญ่, โรงภาพยนตร์, สถานบันเทิง(คลับ), ห้องร้องเพลง, อุปกรณ์กีฬาในร่ม, ห้องอาบน้ำสาธารณะ, การแข่งม้าและคาสิโน, ร้านอาหารและคาเฟ่, สถาบันการศึกษา, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องคอมพิวเตอร์, พิพิธภัณฑ์, หอศิลป์, ร้านนวด ฯลฯ

ซึ่งนี้ยังกล่าวอีกนัยนึงได้ว่า เราควรจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกๆ 6 เดือนเพื่อรักษาอายุบัตรผ่านวัคซีนของเราไว้

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป การเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งจำกัดจำนวนการชุมนุมส่วนตัวไว้ที่ 4 คน และข้อจำกัดเวลาทำการของร้านอาหารและร้านกาแฟจะเปิดได้ถึง 21.00 น. เท่านั้น ได้มีการขยายระยะเวลาบังคับใช้ออกไปอีก 2 สัปดาห์