เกาหลีพัฒนา ‘แอปรับรองการฉีดวัคซีน’

 

ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนได้เริ่มมีการออก “ใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ (전자예방접종증명서)” เพื่อพิสูจน์ว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยจะเป็นในลักษณะของแอปพลิเคชันในมือถือ ความสนใจจะมุ่งเน้นไปที่ว่ามันจะสามารถใช้ตามร้านอาหารและสถานที่สาธารณะ อย่างเช่น ‘Green Pass’ ตามที่อิสราเอลใช้ได้หรือไม่

แอปรับรองการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 14 เมษายน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีเผย
“ใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างความปลอดภัยในระดับสูงได้และสามารถใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้เป็นการรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โดยจะสามารถชดเชยข้อบกพร่องของการใบรับรองที่เป็นกระดาษได้ “

ปัจจุบันรัฐบาลเกาหลีได้ออกใบรับรองการฉีดวัคซีนในรูปแบบกระดาษใบรับรองหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ 정부24

แต่นี้จะเป็นการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งข้อมูลผู้รับวัคซีนจะสามารถเผยไปยังหน่วยงานของรัฐ 4 แห่ง เพื่อความปลอดภัยที่รัดกุมได้

นอกจากนี้เมื่อใดที่เราแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR โค้ด ก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนเพียงเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเพียงเท่านั้น

แอปรับรองการฉีดวัคซีน

ช็องพูจิน หัวหน้าทีมจัดการระบบของ KCDC กล่าว
“เรากำลังพิจารณาวิธีที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการลดระยะเวลาการแยกกักตัวหลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว”

หากคุณมีใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการลดระยะเวลาการกักตัว และหากมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแต่ผลตรวจออกมาเป็น ‘ลบ’ ก็สามารถใช้ลดระยะเวลากักตัวได้ หากจำนวนผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นก็จะสามารถใช้เพื่อเป็นการอนุญาตให้มีการรวมตัวกันมากกว่า 5 คนตามร้านอาหารและการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากๆ มารวมตัวกันได้

ใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์เป็นแนวคิดเดียวกับ “วัคซีนพาสปอร์ต” อย่างไรก็ตาม “วัคซีนพาสปอร์ต” มีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์ว่ามีการฉีดวัคซีนและจะเป็นหลักฐานประกอบการเดินทางไปมาระหว่างประเทศ แต่ยังไม่มีประเทศใดใช้

ช็องพูจินกล่าว
“หากแนวคิดเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตเป็นไปตามบรรทัดฐานสากล เราสามารถจะพิจารณาใช้ใบรับรองการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์เป็นวัคซีนพาสปอร์ตได้”

แอปรับรองการฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ประชาชน 1,379,000 คนในเกาหลีได้รับการฉีดวัคซีนรอบแรกเรียบร้อยแล้ว และมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนรอบสองครบ 60,571 คนแล้ว

ในเกาหลีการฉีดวัคซีนให้บุคคลทั่วไปตามอายุจะเริ่มในเดือนกรกฎาคมและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน

ประเทศไทยเองก็ตั้งใจที่จะนำเสนอวัคซีนพาสปอร์ตเข้ามาใช้ในการพิจารณาลดเวลากักตัวในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีน

อีกทั้งประเทศไทยได้ตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนครึ่งหนึ่งของประชากรให้ได้ภายในปีนี้การไปมาหาสู่กันอย่างเสรีระหว่าง 2 ประเทศคงจะไม่ไกลเกินเอื้อม

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail