ต่างชาติทำความเข้าใจก่อน รับวัคซีนในเกาหลี

 

ตามที่รัฐบาลเกาหลีใต้มีประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนให้ต่างชาติทุกคนเท่าเทียมกับชาวเกาหลี เพื่อสร้างภูมิกันระดับประเทศ ณ ตอนนี้ได้มีการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับบุคคลที่อายุมากกว่า 75 ปี โดยไม่คำนึงถึงสถานะการพำนักในเกาหลีใต้

รับวัคซีนในเกาหลี

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในวัคซีนที่ทางรัฐบาลได้นำมาฉีดให้กับประชาชนนั้นทางเพจขอนำเกร็ดความรู้ที่เป็นสื่อจากทางรัฐบาลมานำเสนอเพื่อให้เข้าใจตรงกันกับชาวเกาหลีใต้ตามต่อไปนี้

จากข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ในสาธารณรัฐเกาหลีสามารถใช้วัคซีนโควิด 19 ได้ 2 ประเภท
ได้แก่ แอสตราเซเนกา และ ไฟเซอร์

รับวัคซีนในเกาหลี
<กลุ่มเป้าหมายที่ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19>
▲ กรณีที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อโควิด 19 (ต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากหน่วยคัดกรองทันที) ▲ ผู้ป่วยโควิด 19 และผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างกักตัว (จะสามารถฉีดวัคซีนได้หลังกักตัวเสร็จสิ้นแล้ว) ▲ กรณีที่พบโรคเฉียบพลัน อาทิ มีไข้ (37.5℃) ฯลฯ (จะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปจนกว่าจะหายจากอาการที่เป็นอยู่) ▲ สตรีมีครรภ์, เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์

*สาเหตุที่ต้องยกเว้นจากการเป็นกลุ่มเป้าหมายของการฉีดวัคซีน เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยหลังรับวัคซีน

รับวัคซีนในเกาหลี<กลุ่มเป้าหมายที่ห้ามฉีดวัคซีนโควิด 19>
▲ กรณีที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง(ตัวอย่าง: แอนาฟิแล็กซิส)ที่มีต่อส่วนประกอบของวัคซีนโควิด 19 ▲ กรณีที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 ครั้งแรก

▲ (วัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นา) กรณีที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อ polyethylene glycol (PEG), ส่วนประกอบ (molecules) ที่เกี่ยวข้องหรือ polysorbate จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ห้ามรับวัคซีน
* โพลิเอธิลีนไกลคอล (PEG) สามารถพบได้ในยา, ผลิตภัณฑ์สำหรับเตรียมพร้อมลำไส้ (สารล้างลำไส้) เพื่อการส่องลำไส้ใหญ่ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (สารล้างลำไส้), ยาน้ำแก้ไอ, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้กับผิวพรรณและการผ่าตัด, ยาสีฟัน, คอนแทกต์เลนส์และน้ำยาคอนแทคเลนส์
* polysorbate อาจก่อให้เกิด PEG และอาการภูมิไวเกินได้ ดังนั้นกรณีที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อ polysorbate ห้ามฉีดวัคซีนไฟเซอร์, โมเดอร์นา

▲ (วัคซีนแอสตราเซเนกา)ผู้ที่มีประวัติการเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อ polysorbate จัดอยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ห้ามรับวัคซีน
*ไม่มี PEG เป็นส่วนประกอบของวัคซีนนี้ แต่มี polysorbate ที่อาจก่อให้เกิด PEG และอาการภูมิไวเกินได้ ดังนั้นผู้ที่สงสัยว่าอำจมีอาการแพ้ PEG จำเป็นต้องระมัดระวังในการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา

รับวัคซีนในเกาหลี

 

รับวัคซีนในเกาหลี

รับวัคซีนในเกาหลี

รับวัคซีนในเกาหลี

รับวัคซีนในเกาหลี

● ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีน
▲ กรณีที่เกิดอาการผิดปกติจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จะดำเนินการตามนโยบายชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีนตาม 「กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ」▲ ยื่นเรื่องได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่เกิดอาการผิดปกติและรับค่าชดเชยได้ในกรณีที่ได้รับการยอมรับผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบความเสียหายและชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีน ▲ กรณีที่สงสัยว่าอาจได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค สามารถยื่นเรื่องได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่
* ปี 2021 ลดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการยื่นเรื่องขอรับค่าชดเชยความเสียหายจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว (มากกว่า 300,000 วอน →ไม่จำกัด)
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโฮมเพจช่วยเหลือด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (https://nip.kdca.go.kr)

รับวัคซีนในเกาหลี

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail