คย็องกีโดนำร่องขับเคลื่อน “รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่”

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ทางการคย็องกีโดได้ออกมาดำเนินการจัดหา “รถบัสฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19” ที่นำมาให้บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ โดยจะมีการลงพื้นที่ตามสถานที่ทำงานที่มีชาวต่างชาติหนาแน่น นับเป็นการจัดการบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ครั้งแรกในเกาหลีใต้

ตามที่มีกล่าวข้างต้นนั้น คย็องกีโดได้เริ่มดำเนินการ “รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่” คันแรกที่สำนักงานใหญ่ศูนย์อุตสาหกรรมเกาหลีประจำภูมิภาคคย็องกี (한국산업단지공단 경기지역본부) ในดันวอน-กู, อันซัน-ชี (안산시 단원구)

รถบัสฉีดวัคซีนจะมีแพทย์ประจำการ 1 คน พยาบาล 2 คน และคนขับรถ 1 คน และมีบริการฉีดวัคซีน 100 รายการต่อวัน และทางการคย็องกีโดมีแผนจะให้บริการรถบัสฉีดวัคซีนลงพื้นที่ตามสถานที่ทำงานเป็นหลัก โดยจะมีรายชื่อแรงงานต่างชาติที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนไปด้วย

รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่

แม้แต่ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเองก็ตาม จะมีการให้บริการออกหมายเลขประจำตัวชั่วคราว (임시관리번호) และรับวัคซีนได้ทันทีหลังจากมีการยืนยันวว่าเป็นลูกจ้างที่นั้นจริง อาทิ เช่น มีใบรับรองแรงงานที่ออกโดยนายจ้าง

นอกจากนี้ ครอบครัวของแรงงานต่างชาติ นักเรียนต่างชาติ และชาวเกาหลีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้หากต้องการ

วัคซีนสำหรับฉีดวัคซีนจะแบ่งออกกลุ่มผู้ที่อายุ 30 ปีขึ้นไปจะได้รับวัคซีน “Janssen” สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-29 ปี จะได้รับวัคซีน “Pfizer” หรือ “Moderna”

พนักงานในที่ทำงานขนาดเล็กที่เข้าร่วมในการฉีดวัคซีน COVID-19 จะได้รับการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมและการจัดการผ่าน “การรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ฟรีในคย็องกีโด”

รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่

นอกจากนี้แล้วทางการคย็องกีโดยังมีการวางแผนที่จะเตรียม “รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่” ไปพร้อมๆกับ “บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่” เพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับรับวัคซีนและตรวจร่างกายไปด้วยในเวลาเดียวกัน โดยจะมีการออกทัวร์ไปยังโรงงาน ฟาร์ม และหมู่บ้านที่มีการจ้างงานชาวต่างชาติในคย็องกีโดอย่างทั่วถึง

อีกทั้งขนบริการล่ามสำหรับชาวต่างชาติไปด้วย ชาวต่างชาติจะสามารถฉีดวัคซีนได้อย่างสะดวกสบาย แม้ว่าพวกเขาจะพูดภาษาเกาหลีไม่ได้ก็ตาม

แผนการปฏิบัติการรถบัสวัคซีนเคลื่อนที่ของคย็องกีโดนั้นมีแผนที่จะให้บริการรถบัสวัคซีนในเมืองอันซันตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 ตุลาคม และจากนั้นจะทำการสำรวจความต้องการวัคซีนเพื่อดำเนินการในสถานที่ที่มีความต้องการวัคซีนสูงภายในสิ้นเดือนตุลาคม

รถบัสวัคซีนเคลื่อนที่

การทำงานของรถบัสวัคซีนเคลื่อนที่เกิดจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนัก

จากการสำรวจของคย็องกีโด 74.7% ของชาวต่างชาติที่ลงทะเบียน (75% ของชาวเกาหลี) ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว แต่ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนพำนักนั้นมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ 55.9% ซึ่งยังต่ำอยู่

อย่างไรก็ตาม ทางการคย็องกีโดเชื่อว่าที่อัตราการฉีดวัคซีนของชาวต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนต่ำนั้นเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการปราบปรามการพำนักอย่างผิดกฎหมาย, การขาดความตระหนักในการฉีดวัคซีนจากทั้งลูกจ้างและนายจ้าง, และขั้นตอนการฉีดวัคซีนที่ซับซ้อน จึงนำมาซึ่งโครงการข้างต้นที่กล่าวมา

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว