แรงงานตามฤดูกาล

กเวซานลุยแผนนำเข้า แรงงานตามฤดูกาล แล้ว!

กเวซานอนุมัติแล้วแรงงานตามฤดูกาลจากต่างประเทศเข้าสู่กเวซานในจังหวัดชุงบุค เรียกได้ว่าเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่โควิดระบาดทำให้การเข้าประเทศนั้นถูกปิดกั้นไปในปี 2020

ข้อมูลจากเมืองกเวซานเมื่อวันที่ 10 ระบุไว้ว่า กำลังวางแผนที่จะให้แรงงานตามฤดูกาลจากประเทศไทยและกัมพูชาเดินทางเข้าประเทศ 2 รอบ โดยรอบแรกในเดือนมิถุนายน-ตุลาคม และรอบสองในเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นฤดูกาลเกษตรกรรมและช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวพืชผลแต่ละชนิด ตามความต้องการของเกษตรกร

กเวซานซึ่งได้รับการอนุมัติให้นำเข้าแรงงานตามฤดูกาลจากกระทรวงยุติธรรมไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ ตอนนี้กำลังเตรียมข้อตกลงทางธุรกิจกับหน่วยงานจัดหางานของประเทศเหล่านี้ คาดว่าจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในไม่ช้านี้

แรงงานตามฤดูกาล

เมื่อข้อตกลงทางธุรกิจเสร็จสิ้นลง จะมีการลงนามในสัญญาจ้างแรงงานกับเกษตรกร และจะนำแรงงานเข้ามาโดยปฏิบัติตามระยะเวลากักตัว 10 วันก่อนที่จะนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กเวซานได้ค้นหาประเทศที่สามารถส่งกำลังคนได้ ก่อนจะเลือกประเทศไทยและกัมพูชาซึ่งมีการป้องกันโควิด-19 ค่อนข้างคงที่

กเวซานเริ่มโครงการนำเข้าแรงงานตามฤดูกาลนำร่องเป็นครั้งในเกาหลีเมื่อปี 2015 โดยมีการนำเข้าทรัพยากรบุคคลจากเมืองเจียน มณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน และกัมพูชาทุกปี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

เมื่อตอนที่มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2015 มีการนำเข้าเพียง 19 คน แต่เพิ่มขึ้นเป็น 160 ระหว่างปี 2016 ถึง 2019 ซึ่งมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือคนงานในชนบทที่ไม่เพียงพอ

แรงงานตามฤดูกาล

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไปในปี 2020 อุปทานและอุปสงค์ของกำลังคนจึงถูกระงับ ส่งผลให้เกษตรได้รับความยากลำบากมากขึ้น

ปีที่แล้ว คนงานจากอุซเบกิสถานมีกำหนดจะเข้ามา แต่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันจากประเทศต้นทางยังคงไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้พวกเขาต้องถูกยกเลิกการเดินทางเข้าไปก่อน

กเวซานได้ทำการสำรวจความต้องการแรงงานจากแต่ละครัวเรือนที่ทำฟาร์มก่อนแรงงานจะมาถึง พบว่าฟาร์ม 69 แห่งต้องการนำเข้าแรงงานตามฤดูกาลจำนวนกว่า 240 คน

เจ้าหน้าที่เมืองกเวซานกล่าวว่า “การแนะนำแรงงานตามฤดูกาลเข้ามาจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก”

แรงงานตามฤดูกาลเป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อรองรับการขาดแคลนแรงงานในช่วงฤดูเกษตรกรรมที่วุ่นวาย และเกษตรกรจะสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้ตามกฎหมายนานถึง 3 เดือนด้วยวีซ่าการจ้างงานระยะสั้น (วีซ่าประเภท C-4)

ขอบคุณที่มา: แหล่งข่าว