ได้มีการออกมาผลักดันนโยบายสนับสนุนด้านค่าเล่าเรียน (누리과정) สำหรับเด็กต่างชาติที่อาศัยอยู่ในคย็องกีโดให้เป็นไปเช่นเดียวกันกับชาวเกาหลี

누리과정: เป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะให้ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแก่เด็กอายุ 3-5 ปี

 

เด็กต่างชาติ

 

Sung Joon-mo ตัวแทนจากสภาจังหวัดคย็องกีโดได้เสนอการแก้ไขนโยบายร่วมกับผู้ร่างกฎหมายอีก 17 คน โดยเขาได้นำเสนอนโยบายข้างต้นให้มีสิทธิ์ไปถึงเด็กต่างชาติด้วย หากการเสนอร่างกฎหมายเพิ่มเติมนี้ผ่านเด็กต่างชาติที่เข้าตามเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับค่าเล่าเรียน 240,000 วอนต่อเดือนทุกเดือนเช่นเดียวกับเด็กชาวเกาหลี

นอกจากนี้แล้วนโยบายนี้ยังมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อรัฐบาลท้องถิ่นอื่นๆ เช่น โซล, อินชอน อีกด้วย นั่นเพราะเป็นแหล่งที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มากและมีความกังวลว่าผู้ที่อาศัยในโซลและอินชอนอาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่คย็องกีโดเนื่องจากคาดว่าจะได้รับเงินสนับสนุนนี้

 

เด็กต่างชาติ

 

Sung Joon-mo ได้กล่าว

“ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติเกาหลีใต้เด็กมีสิทธิในการศึกษาและการได้รับการคุ้มครองจากครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม”

“มีการวิพากวิจารณ์ถึงการเลือกปฎิบัติกับเด็กต่างชาติที่ต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียน (누리과정) อย่างเต็มจำนวน เราต้องช่วยเด็กต่างชาติให้เติบโตมาให้มีสุขภาพดีและไม่ถูกทอดทิ้งให้ละเลยด้านการศึกษา”

 

เด็กต่างชาติ

 

หลังมีการกล่าวถึงนโยบายดังกล่าวแล้วก็มีเสียงตอบรับกลับมาถึงการนำเงินภาษีประชาชนมาทำเรื่องเช่นนี้เห็นจะดีหรือไม่

“แต่ชาวต่างชาติที่จ่ายภาษีก็มี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ ภาษีรถยนต์ ดังนั้นชาวต่างชาติเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากภาษีที่พวกเขาจ่ายไปด้วย”

อย่างไรก็ตามหากนโยบายนี้ผ่านคาดว่าเด็กต่างชาติในคย็องกีโดกว่า 6,936 คนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลและปัจจุบันรัฐบาลท้องถิ่น 20 แห่งในคย็องกีโด รวมถึงซูวอน, บูช็อน, อันซัน, อันยาง, พย็องแท็กเองก็เห็นด้วย

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2020 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account