ลงทะเบียน K-ETA เข้าเกาหลียังไง?

 

K-ETA เป็นระบบที่พลเมืองของประเทศต่างๆเช่นประเทศไทยที่สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยไม่ต้องมีวีซ่านั้น จะต้องมีการจัดส่งข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศล่วงหน้าเพื่อขออนุญาตเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลี

โดย K-ETA จะเริ่มใช้ในวันที่ 3 พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยมีประเทศที่มีสิทธิ์อยู่ 112 ประเทศ เมื่อคุณได้รับใบอนุญาต K-ETA แล้ว คุณสามารถเข้าออกเกาหลีได้เป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมืองอีก

* ประกาศเกี่ยวกับ COVID-19: ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน K-ETA จะให้บริการเฉพาะชาวต่างชาติ 21 ประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้าโดยไม่ต้องขอวีซ่า

* อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังคงห้ามชาวเกาหลีเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า ดังนั้นประเทศเกาหลีจึงห้ามคนไทยเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าภายใต้ข้อตกลงร่วมกันเช่นกัน ดังนั้นคาดว่า ระบบ K-ETA จะมีผลหลังจากที่ไทยอนุญาตให้ชาวเกาหลีเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ETA

คุณต้องสมัคร K-ETA อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นเที่ยวบินหรือเรือที่จะมุ่งหน้ามายังสาธารณรัฐเกาหลี

คุณสามารถตรวจสอบผลการยื่นขออนุญาตได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการยื่นเรื่องโดยตรวจสอบผ่านทางอีเมลหรือทางเว็บไซต์

[ขั้นตอนการสมัครขออนุญาตเข้าประเทศแบบ K-ETA]

1. การเตรียมการ: หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่, ที่อยู่อีเมล, ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียม 10,000 วอน: ได้รับยกเว้นในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2021) ,และเอกสารรูปถ่ายใบหน้า

2. เข้าไปที่ www.k-eta.go.kr ใช้อีเมลของคุณเป็นตัวลงทะเบียนใช้สิทธิ์และป้อนข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการเดินทางของคุณ หลังจากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียม

3. เฉพาะผู้ที่ได้รับการอนุมัติหลังจากการยื่นเรื่องเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องบินได้

4. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากระบบ K-ETA จะสามารถดำเนินการตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายโดยไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง

ETA

[จะขออนุมัติ ETA ได้อย่างไร?]

* ข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อการขออนุมัติ K-ETA อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือตัดทิ้งบ้างบางรายการ

ใครจะได้รับการอนุมัติ ETA จะต้องผ่านการพิจารณาแต่ละเงื่อนไข โดยเงื่อนไขที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ข้อมูลการเดินทาง, ข้อมูลการงานอาชีพ, ข้อมูลอาชญากรรม, และข้อมูลโรค ฯลฯ

ในข้อมูลการเดินทางควรระบุที่อยู่ที่จะเข้าพักในเกาหลีให้ชัดเจน (โรงแรม ฯลฯ ) หมายเลขติดต่อที่พัก, หมายเลขเที่ยวบินขาเข้า, วันที่มาถึง, หมายเลขเที่ยวบินขาออก, และวันที่ออกเดินทาง

ข้อมูลงานต้องระบุ, ชื่อบริษัท, ที่อยู่บริษัท, หมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท, รายได้ต่อปี, และประสบการณ์การทำงาน ซึ่งอาจหากเป็นผู้ที่ไม่มีงานอาจจะได้รับผลกระทบจากการคัดกรองจุดนี้ แต่ในกรณีที่เป็นนักเรียนการคัดกรองตรงจุดนี้คาดว่าจะดำเนินการโดยใช้พื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป

ข้อมูลอาชญากรรม หากเคยมีประวัติอาชญากรรมอาจได้รับผลกระทบจากการคัดกรอง เช่น การเป็นผีน้อยในเกาหลี, การถูกปฏิเสธการเข้าประเทศและ การถูกบังคับให้ออกนอกประเทศ

ข้อมูลด้านโรค เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาโรคซึ่งเป็นสถานการณ์ที่สำคัญเนื่องจาก COVID-19 กำลังอยู่ในกระแสช่วงนี้ จะต้องมีเอกสารยืนยันการตรวจโควิด เป็นต้น

ETA

นอกจากนี้ต้องมีรูปถ่ายใบหน้า, ข้อมูลส่วนบุคคล (ประเทศ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, แผนไปเที่ยวเกาหลี ฯลฯ ) ข้อมูลหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่) และข้อมูลการโอน

หากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นได้รับการพิจารณาอย่างครอบคลุมแล้วล่ะก็ทางการจะได้อนุมัติผ่านทางระบบ K-ETA

นี่จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีด้วยจุดประสงค์เพื่อโดดร่ม

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail