เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 กระทรวงยุติธรรมจะอนุญาตให้แรงงานที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสามารถรายงานตัวกลับประเทศผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้าได้

กระทรวงยุติธรรมกล่าวในวันที่ 5 มีนาคมว่าจะเปิดตัว “ระบบรายงานตัวกลับล่วงหน้าออนไลน์ (불법체류 온라인 사전신고제)” ตั้งแต่เดือนวันที่ 11 มีนาคมเป็นต้นไปเพื่อลดการเคลื่อนไหวของแรงงานที่ผิดกฎหมาย

ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามระบบรายงานตัวกลับโดยสมัครใจมาต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานผิดกฎหมายที่มีประวัติก่ออาชญากรรมในเกาหลีหนีออกจากเกาหลีใต้

 

ผีน้อย

 

แรงงานผิดกฎหมายที่ต้องการรายงานการออกเดินทางควรไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองล่วงหน้าก่อนเป็นเวลา 3 วันก่อนเดินทางออกนอกประเทศ

ในวันออกเดินทางหน่วยงานราชการในสนามบินและท่าเรือจะต้องตรวจสอบความผิดทางอาญาด้วย

เมื่อมีการใช้งานระบบรายงานล่วงหน้าออนไลน์แรงงานผิดกฎหมายจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้โดยไม่ต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอีกต่อไป

 

ผีน้อย

 

พวกเขาจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัววันล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทาง 3 – 15 วันก่อนวัน โดยแจ้งตารางการบินออก, สายการบิน, เที่ยวบินที่ Hi Korea (https://www.hikorea.go.kr/)

และหากแรงงานผิดกฎหมายไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในวันที่ออกเดินทางพร้อมใบขออนุญาตเดินทางออกโดยสมัครใจ(자진출국신고서), สำเนาหนังสือเดินทาง (여권사본) และสำเนาตั๋วเครื่องบิน (항공권사본) คุณจะสามารถเดินทางออกจากประเทศได้ทันที

อย่างไรก็ตามผู้ที่มีหนังสือเดินทางปลอม, ผู้ที่มีตัวตนที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้, และผู้ที่ได้รับโทษทางอาญา ควรต้องไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่พวกเขาอยู่และรายงานล่วงหน้า

 

ผีน้อย

 

กระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า

“เราจะมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน โดยลดการเคลื่อนไหวของชาวต่างชาติให้น้อยลงที่สุด โดยผ่านการนำระบบรายงานล่วงหน้าออนไลน์นี้มาประยุกต์ใช้”

 

ขอบคุณที่มาจาก: แหล่งข่าว

HOME    PRIVACY & POLICY   CONTACT    E-MAIL : THAIKUK.KR@GMAIL.COM

 Copyright © 2019 THAIKUK.COM All Rights Reserved

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account