รมว.กระทรวงยุติธรรมค้านหนัก “ไม่เห็นด้วยเปลี่ยนผีน้อย 390,000 ให้ถูกกฎหมาย”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ฮันทงฮุน คัดค้านอย่างหนักถึงการเมินการปรับผู้เข้าเมืองอย่างผิดกฎการเข้าประเทศทุกสัญชาติในเกาหลีใต้ให้เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

ผีน้อย

ด้วยเหตุผลที่คัดค้านเช่นนั้นเป็นเพราะจำนวนของผู้อพยพเข้ามาทำงานโดยมิผ่านกระบวนการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเหล่านี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อความเท่าเทียมในส่วนของแรงงานที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และความกังวลในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อแรงงานหนุ่มสาวเกาหลีที่กำลังตกงานกันอยู่

ในการตอบคำถามในงานประชุมด้านการเมืองการทูตความมั่นคงและการรวมชาติที่ทางรัฐบาลได้มีการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมที่ผ่านมา ส.ส. โชจุงฮุน มีการพยายามจะนำเสนอหลักการ “ลดโทษแรงงานต่างชาติที่พำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย 390,000 คน” ด้วยเหตุผลที่ว่า “การที่ต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในเกาหลีได้ไม่ว่าจะชอบอาหารการกินและวัฒนธรรมแบบเกาหลี พวกเขาก็น่าจะได้โอกาสอยู่ต่อ แค่เพียงไม่ใช่ผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงต่อกฎหมายเกาหลี เช่น ยาเสพติด หรือ ก่ออาชญากรรม ก็ไม่น่าจะต้องขับออกนอกประเทศทุกคน”

ผีน้อย

รมต.ฮัน ได้ให้ความเห็นค่อนข้างซีเรียสถึง กรณีที่ ส.ส. โช พยายามจะให้เป็นนั้นมันเคยมีมาก่อนหน้านี้แล้วเมื่อปี 2003 แน่นอนว่าตัวเลขผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายลดลงแต่จำนวน นายหน้า ที่จ้องจะหาผลประโยชน์จากจุดเปลี่ยนนี้กลับเพิ่มขึ้น จนต่อมาในปี 2005 ได้นำมาซึ่งจำนวนผู้อพยพอย่างผิดกฎหมายที่เพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คน และนอกจากนั้นหากจะละเลยการลงโทษคนกลุ่มนี้จริงก็จะเป็นการสร้างความไม่เท่าเทียมต่อผู้ที่เดินทางเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายที่ต้องเสียเวลาเตรียมตัวกว่าจะได้มา อีกทั้งพบปัญหาแรงงานต่างชาติเข้ามาแทรกแซงแรงงานหนุ่มสาวชาวเกาหลี ส่งผลกระทบแม้กระทั่งค่าแรงที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์อีกด้วย

ผีน้อย

ในขณะเดียวกัน ตาม ‘รายงานสถิติรายเดือนของนโยบายตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายชาวต่างชาติ’ ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายต่างประเทศสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2021 มีชาวต่างชาติประมาณ 2 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในเกาหลี ในจำนวนนี้ มากกว่า 380,000 คนเป็นผู้อพยพผิดกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ จำนวนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีอยู่ที่ 1.26 ล้านคนในปี 2010 ตั้งแต่นั้นมา ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีการบันทึกไว้ที่ 2,049,441 คนในปี 2016

ปัจจุบันมีการลดจำนวนลงเล็กน้อยเหลือ 1,956,781คน ในส่วนของสัดส่วนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลีโดยมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ชาวจีนมีมากที่สุดที่ 831,805 คน รองลงมาคือชาวเวียดนาม 206,518 คน และชาวไทย 176,62 คน

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว