รัฐฯแนะ ระบบขึ้นทะเบียนลูกผีน้อย ‘พร้อมประกันสิทธิการศึกษาและสวัสดิการพื้นฐาน’

รัฐบาลเกาหลีเตรียมแนะนำระบบการแจ้งเกิด (출생등록제) สำหรับเด็กต่างชาติที่เกิดในเกาหลี พร้อมทั้งจะส่งเสริมมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาเช่นเดียวกับนักเรียนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมทั่วไป

ระบบขึ้นทะเบียนลูกผีน้อย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน กระทรวงศึกษาธิการ(교육부) ได้จัดประชุม (제21차 사회관계장관회의) ที่ศูนย์ราชการในเซจอง และประกาศว่าพวกเขาได้หารือเกี่ยวกับ “มาตรการประกันสิทธิทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอพยพที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์ (미등록 이주아동 사회적 기본권 보장 방안) ”

ก่อนหน้านี้ได้มีการชี้ให้เห็นถึงจุดบอดในการรับประกันสิทธิในการเรียนรู้และสิทธิมนุษยชนของเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในเกาหลีใต้

รัฐบาลเกาหลีจึงกำลังวางแผนที่จะปรับปรุงระบบช่วยเหลือเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพื่อไม่ให้ถูกกีดกั้นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่สำคัญๆ  โดยจะให้สิทธิ์ในการยกเว้นความผิดจากการที่ไม่แจ้งข้อเท็จจริงในการเข้าพำนักอยู่อย่างผิดกฎหมาย (불법체류 사실 통보의무 면제) ซึ่งการยกเว้นนี้จะเป็นการยกเว้นด้านการรายงานการพำนักอย่างผิดกฎหมายต่อสนง.ต.ม. ตามสถานศึกษาและสถานบริการสาธารณสุขไปจนถึงตามสถานที่ๆ มีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถาบันที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขั้นพื้นฐานไม่ให้ผู้ที่ปฎิบัติงานตามสถานที่ๆ ข้างต้นรายงานการพำนักอย่างผิดกฎหมายของเด็ก นั้นก็เพื่อเสริมสิทธิในการเข้าถึงเรียนรู้และการรักษาสุขภาพ

ระบบขึ้นทะเบียนลูกผีน้อย

นอกจากนี้ ยังจะมีการสนับสนุนเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ได้รับการศึกษาในเกาหลีไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างราบรื่นพร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวมไปถึงการศึกษาภาษาเกาหลีเช่นเดียวกับนักเรียนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมภายในประเทศ

ทางภาครัฐยังมีบริการขึ้นทะเบียนเด็กต่างชาติที่ได้ขึ้นทะเบียนเบียนพร้อมมอบหมายเลขประจำตัวชั่วคราว (임시식별번호) หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (학생증)/ใบรับรองการลงทะเบียน (재학증명서) เตรียมไว้ด้วยซึ่งจะทำให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น อาทิ เข้าเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมปลาย สอบ CSAT(대학수학능력시험) และสอบวัดระดับความรู้ด้านประวัติศาสตร์เกาหลี (한국사능력시험)  ในส่วนของการแนะนำ ‘ระบบการแจ้งเกิด (출생등록제)’ ก็จะมีการขึ้นทะเบียนเกิดแก่เด็กต่างชาติที่เกิดใหม่ในเกาหลีไปด้วยเลยโดยมีการวางแผนเช่นนี้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนเช่นกัน

กระทรวงศึกษาธิการยังวางแผนที่จะเสริมสร้างการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับคนงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สุขภาพ การดูแลทางการแพทย์ และการคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเพิ่มความตระหนักการให้สิทธิ์เท่าเทียมต่อเด็กต่างชาติที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วย

ระบบขึ้นทะเบียนลูกผีน้อย

ขอบคุณที่มาจาก : แหล่งข่าว